Valitse yrityksesi tarpeisiin sopiva IT-asiantuntija, sovellus tai palvelu

Ota Microsoftin kumppaniohjelma ja kompetenssit avuksi

Luotettavan Microsoft-kumppanin tunnistaa nyt helpommin kuin koskaan ennen. Luotettava Microsoft-kumppani toimittaa Microsoftin teknologioihin perustuvia innovatiivisia, toimivia ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaan liiketoimintaa ja antavat asiakkaalle kilpailuedun.

Kun haet Microsoft Pinpoint -palvelusta ohjelmistosovelluksia, asiantuntijapalveluita tai teknologian konsultointipalveluita, huomioi yritysten profiilien ja palvelulistausten Microsoft Partner Network -kumppaniohjelman (MPN) kompetenssimerkinnät.

Microsoftin kumppaniyritykset ovat saavuttaneet kompetensseja täyttämällä Microsoftin kumppaniohjelman (MPN) tiukat vaatimukset (mm. tekninen ja myyntiosaaminen, asiakasreferenssit ja asiakastyytyväisyys). Saavutettu kompetenssi kertoo siitä, että kumppanin tarjoamat sovellukset ja palvelut ovat laadukkaita ja luotettavia.

Kompetenssien merkitys hakutuloksissa

Pinpoint-palvelussa voit suodattaa yrityshaut ohjelmisto- tai ratkaisualueen mukaan. Näitä alueita kutsutaan kompetensseiksi. Riittää, että paikannat yrityksesi tarpeen tai ongelma-alueen ja sovitat sen parhaiten yhteensopivaan kompetenssiin. Microsoftin kumppaniohjelmassa on useita kumppanikompetensseja, jotka kaikki liittyvät yritysasiakkaiden IT-tarpeisiin. Kumppanit voivat suorittaa kustakin kompetenssista kaksi osaamistasoa – Silver- tai Gold-kompetenssitason.

  • Kumppanit, joilla on Silver-kompetenssi, ovat osoittaneet korkean tason asiantuntemusta ja syvää osaamista tietystä teknologiasta tai ratkaisualueesta. Kumppanit, joilla on Silver-kompetenssi, ovat sitoutuneet edistämään asiakkaidensa menestystä tehokkailla ja innovatiivisilla liiketoimintaratkaisuilla.
  • Kumppanit, joilla on Gold-kompetenssi, ovat osoittaneet erittäin syvällistä ja laadukasta osaamista sekä sitoutumista tietyllä liiketoimintaratkaisujen alueella. Gold-kompetenssikumppanit tarjoavat luokkansa parhaita ratkaisuja asiakkaille ja ovat käyneet läpi perusteellisen, tarkistettavissa olevan hyväksyntäprosessin.

Microsoftin kumppaniohjelma tunnistaa myös kumppanit, joilla on poikkeuksellista osaamista ja kokemusta erityisalueilla:

Microsoft Pinpoint -palvelun avulla voit etsiä tarpeisiisi parhaiten sopivan Microsoft-kumppanin riippumatta siitä, millaista yritysteknologiaa tarvitset.

Microsoft-kumppaniohjelman kompetenssit

Application Development
Kumppanit, joilla on tämä kompetenssi, on todistettua osaamista innovatiivisten sovellusten kehittämisestä Microsoft-ympäristössä toimivilla teknologioilla, joita ovat esimerkiksi Windows Server- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmät, Windows Azure -ympäristö, Microsoft Visual Studio 2012 -kehitysjärjestelmä sekä uudet pilvi- ja verkkopohjaiset liiketoimintamallit. (Aiemmin kompetenssien nimet olivat ISV (Independent Software Vendor)/Software, Software Development ja Web Development.)
Application Integration
Nämä kumppanit ovat erikoistuneet integroituihin ratkaisuihin, jotka yhdistävät kriittisiä liiketoimintatietoja ja antavat organisaatiolle valmiudet toimia entistä ripeämmin. Heillä on Microsoft BizTalk Server-, Microsoft SQL Server Integration Services- ja Microsoft .NET -pohjaisten ratkaisujen luomiseen liittyvää erikoisosaamista.
Application Lifecycle Management
Nämä kumppanit ovat erikoistuneet järjestämään ja toimittamaan koulutus- ja konsultointipalveluita Microsoft Visual Studio -kehitysjärjestelmän ohjelmistoihin, mukaan lukien Microsoft Visual Studio Ultimateen.
Distributor
Kumppanit, joilla on tämä kompetenssi, ovat korkeatasoisia myynnin ammattilaisia ja käyttöoikeusasiantuntijoita. He auttavat Microsoftin jälleenmyyjäkumppaneita järjestämään kaikkein mutkikkaimmatkin käyttöoikeusratkaisut asiakkailleen.
Business Intelligence
Nämä kumppanit ovat ammattilaisia, mitä tulee asiakkaiden raportointi- ja analyysivaatimuksia vastaavien ratkaisujen toimittamiseen kaikilla yritystoiminnan tasoilla ja useissa laiteympäristöissä.
Collaboration and Content
Nämä asiantuntijat tarjoavat ratkaisuja, jotka yhdistävät työryhmien jäseniä, parantavat tiedonsaantia ja lisäävät tuottavuutta. Heidän ratkaisunsa perustuvat esimerkiksi sellaisiin tekniikoihin kuin Microsoft SharePoint, SQL Server ja Visual Studio. (Aiemmin kompetenssien nimet olivat Content Management, Portals and Collaboration ja Search.)
Communications
Communications-kompetenssi tunnustaa kumppanin asiantuntemuksen käyttöönoton suunnittelussa, käyttöönotossa ja Microsoft Lyncin tukemisessa. Silver Communications -kompetenssi osoittaa myös kumppanin kyvyt pikaviesti-/läsnäolo- ja neuvottelutoimintojen alueilla. Gold Communications -kompetenssi puolestaan osoittaa, että kumppanilla on pitkälle vietyä asiantuntemusta yritysten ääni- ja videotoimintoihin, PBX-puhelinvaihteiden integrointiin ja Lync Online -tuotteeseen. Tämä kompetenssi oli aiemmin osa Unified Communications -kompetenssia.
Asiakkuudenhallinta
Kumppanit, joilla on tämä kompetenssi, ovat erikoisosaajia Microsoft Dynamics CRM -perustaisten liiketoiminnanhallintaratkaisujen ja niihin liittyvien sovellusten luomisessa ja käyttöönotossa. Tällaisia ratkaisuja ja sovelluksia ovat esimerkiksi Microsoft Office -ohjelmistopaketit, Microsoft SQL Server ja Microsoft SharePoint Server.
Data Platform
Nämä kumppanit voivat auttaa tehokkaasti hallitsemaan ja suojaamaan keskeisiä järjestelmiä ja tietoja tietokantaratkaisuilla, jotka perustuvat Microsoft SQL Server -tiedonhallintaohjelmistoon.
Devices and Deployment
Nämä asiantuntijat, jotka osaavat myydä, ottaa käyttöön ja tukea Windows-käyttöjärjestelmiä (Windows 8 mukaan lukien), Microsoft Officea, Windows Internet Exploreria ja Microsoft Desktop Optimization Packia (MDOP), ovat myös asiantuntijoita IT-ympäristön suojaamisessa ja hallinnassa ja pystyvät tukemaan erilaisia laitteita hyödyntäviä käyttäjiä. (Aiemmin kompetenssin nimi oli Desktop.)
Digital Marketing
Näiden kumppanien erikoisosaamista on Microsoft SharePoint 2010 for Internet Sites -perustaisten sekä Microsoft FAST Search Server -teknologiaan ja Microsoft Silverlight -selainlaajennukseen perustuvien monimuotoisten Internet-ratkaisujen kehittäminen. Heidän valikoimaansa kuuluu yhdistettyyn intranet-, ekstranet- ja Internet-sivustoympäristöön perustuvia ratkaisuja, jotka ovat erittäin toimivia, skaalattavia, joustavia sekä turvallisia käyttää.
Toiminnanohjausjärjestelmä
Kumppanit, joilla on tämä kompetenssi, kehittävät Microsoft Dynamics -liiketoiminnanhallintaratkaisuja. Heillä on tarvittava osaaminen, asiantuntemus ja resurssit liiketoiminnan kriittisistä prioriteeteista huolehtivien talouden ja toimitusketjun hallintaratkaisujen käyttöönottamiseksi.
Hosting
Nämä asiantuntijat voivat tasapainottaa kriittisten liiketoimintasovellusten ylläpitokustannuksia isännöimällä IT-palveluita ja -sovelluksia asiakkaan puolesta. He ylläpitävät omia palvelinkeskuksia tai toimivat Microsoftin isännöimien palveluiden jälleenmyyjänä tai välitystoimistona.
Identity and Access
Kumppanit, joilla on tämä kompetenssi, ovat asiantuntijoita sellaisten ratkaisujen kehittämisessä, jotka mahdollistavat yrityksen tietojen käyttämisen turvallisesti eri palvelinkeskuksista ja pilvestä riippumatta käyttäjän sijainnista ja laitteesta. (Aiemmin kompetenssin nimi oli Identity and Security.)
Learning
Kumppanit, joilla on tällaista erikoisosaamista, ovat johtavia Microsoft-asiakkaille tarkoitettujen ohjelmisto- ja teknologiakoulutusohjelmien toimittajia. Heillä on käytettävissään Official Microsoft Learning Products -tuotteet ja -palvelut. He järjestävät kursseja eri muodoissa ohjaajavetoisesta luokkahuonekoulutuksesta online-opetusohjelmiin.
Management and Virtualization
Tämä yksittäinen kompetenssi, joka oli aiemmin kaksi erillistä kompetenssia, erottaa kumppanit, jotka suunnittelevat, myyvät tai käyttävät hallinta- tai virtualisointiratkaisuja. Nämä sertifioidut asiantuntijat hyödyntävät Microsoftin ainutlaatuista hypervisor-toiminnon integrointia ja hallintateknologioita auttaakseen asiakkaita varmistamaan luotettavan ja kustannustehokkaan teknologiaympäristön, parantamaan datakeskusten toimintaa, tarjotakseen luotettavia palveluja ja alentaakseen kustannuksia.
Messaging
Messaging-kompetenssi tunnustaa kumppanin asiantuntemuksen käyttöönoton suunnittelussa, käyttöönotossa ja Microsoft Exchange Serverin tukemisessa. Gold Messaging -kompetenssissa korostuvat edelleen erikoistuminen arkistointiin, suojaukseen ja vastaajatoimintoihin sekä asiakkaiden opastaminen heidän siirtyessään pilvipalveluiden ja Exchange Onlinen käyttäjiksi. Tämä kompetenssi oli aiemmin osa Unified Communications -kompetenssia.
Midmarket Solution Provider
Nämä kumppanit ovat erikoistuneet toimittamaan uusimpaan teknologiaan perustuvia ratkaisuja keskisuurten yritysten erityishaasteisiin. He tuntevat keskisuurten yritysten prosessit, infrastruktuuritarpeet ja kasvukustannukset perinpohjaisesti.
Mobility
Mobiiliratkaisut ovat välttämättömiä, koska työvoima on hajautunutta. Kumppanit, joilla on tämä kompetenssi, ovat erikoistuneet toimittamaan innovatiivisia mobiiliratkaisuja, jotka integroituvat saumattomasti nykyisiin IT-infrastruktuureihin ja antavat yritykselle valmiudet toimia entistä tehokkaammin.
OEM
Nämä kumppanit ovat alan johtavia laadukkaiden, Microsoft-käyttöympäristöön optimoitujen laiteratkaisujen suunnittelijoita, kokoajia ja jälleenmyyjiä.
Project and Portfolio Management
Joustava, tehokas ja helppokäyttöinen projektinhallintatyökalu voi parantaa yrityksen tuottavuutta sekä pienentää yleiskustannuksia. Kumppanit, joilla on tämä kompetenssi, ovat erikoistuneet kehittämään ja käyttöönottamaan järeitä Microsoft Project -pohjaisia yritysten projektinhallintaratkaisuja (EPM-ratkaisuja).
Server Platform
Kumppanit, joilla on tämä kompetenssi, ovat erikoistuneet suunnittelemaan, luomaan, käyttöönottamaan ja tukemaan Windows Server -käyttöjärjestelmää, Windows Server -pohjaisia sovelluksia sekä Microsoft-palvelininfrastruktuuria. He voivat edistää erityyppisten IT-tavoitteiden saavuttamista, esimerkiksi vähentää infrastruktuurikustannuksia ja parantaa järjestelmäpalautusjärjestelmiä.
Small Business
Nämä asiantuntijat pystyvät suosittelemaan ja toimittamaan paikallisia ja pilvipohjaisia ratkaisuja, jotka on tarkoitettu pienyrityksille ja joissa käytetään seuraavanlaisia tekniikoita: Microsoft Windows, Windows Server, Windows Small Business Server ja Office 365.
Software Asset Management
Kokonaisvaltaisen ohjelmisto-omaisuuden hallintastrategian avulla voit pienentää ohjelmistojen omistamisen kokonaiskustannuksia merkittävästi sekä parantaa toimintojen tehokkuutta. Kumppanit, joilla on tämä kompetenssi, tarjoavat ohjelmisto-omaisuuden ja käyttöoikeuksien hallintapalveluita kaikenkokoisille organisaatioille pienyrityksistä suuryrityksiin.
Volume Licensing
Ohjelmistojen käyttöoikeuksien hankkiminen ja hallinta voi olla mutkikasta ja hankalaa. Prosessin yksinkertaistamiseksi nämä kumppanit tarjoavat Microsoft-volyymikäyttöoikeusratkaisuja ja -palveluita. He paitsi auttavat käyttöoikeuksiin liittyvissä päätöksissä myös auttavat asiakasta saamaan kaiken irti IT-investoinnistaan.

Microsoft-kumppaniohjelman muut erityisalueet

Microsoft Cloud Accelerate -kumppanit
Kumppanit, joilla on tämä merkintä, ovat erikoistuneet suunnittelemaan, käyttöönottamaan ja mukauttamaan WWW-pohjaisia tuotteita ja palveluita. He ovat osoittaneet erinomaiset kykynsä toimittaa kehittyneitä pilvitekniikkaratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat pienentää IT-yleiskustannuksia.
CfMD: Microsoft Dynamics -sertifioituja yritysratkaisuja

Certified for Microsoft Dynamics -merkinnällä varustetut kumppanit ovat osoittaneet täyttävänsä Microsoftin korkeimmat kumppaniratkaisustandardit:

  • Ohjelmistosovellustesti: Tällä varmistetaan sovelluksen Microsoft Dynamics -yhteensopivuus.
  • Asiakasnäyttö: Tällä varmistetaan, että ratkaisu on otettu toistuvasti käyttöön.
  • Tila Microsoftin kumppaniohjelmassa: Tällä varmistetaan, että ratkaisun toimittavalla yrityksellä on ratkaisun käyttöönotossa tarvittava osaaminen, asiantuntemus ja resurssit.
  • Tukivalmiudet: Selkeä käsitys siitä, kuinka sovellusta tuetaan tulevaisuudessa.
  • Escrow-menettely: Teknologian käytettävyys turvataan siltä varalta, että ratkaisuntarjoajan liiketoiminta loppuu.