Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Aiheeseen liittyvät sovellukset ja palvelut

Attido Oy

Attido AtTrack on uuden ajan helppokäyttöistä asiakkuuden hallintaa. AtTrack-sovellus toimii Windows 8 –alustalla yhdistäen tietoja useista liiketoiminnan tärkeimmistä taustajärjestelmistä helppokäyttöiseksi ja mobiilisti käytettävissä olevaksi koosteeksi. Sovellus on rakennettu yhteensopivaksi Microsoft Dynamics CRM –asiakkuuden hallintaratkaisun kanssa ja siihen voidaan yhdistää dokumentteja, työyhteisön keskustelua, sekä rikastaa asiakastietoa sosiaalisen median tietovirroilla (LinkedIn, Twitter, Facebook) sekä julkisilla tietolähteillä ja karttatiedolla.

AtTrack-sovelluksen keskeisiä toimintoja ovat mm.:
• Moderni ja intuitiivinen tablet-käyttöä varten suunniteltu käyttöliittymä
• Tietojen offline-synkronointi Microsoft Dynamics CRM -kannasta
• Asiakkaaseen liittyvien tietojen koostaminen useasta liiketoiminnan taustajärjestelmästä (CRM, ERP jne.)
• Myyntitiimin hiljaisen tiedon tallentaminen asiakastietoon (keskustelut, vierailuraportit, kommentit)
• Taustajärjestelmätietojen täydentäminen Office 365 –yhteyksin (Sharepoint, Outlook, Lync)
• Asiakastietojen rikastaminen sosiaalisen median keinoin (LinkedIn, Twitter, Facebooc) ja julkisilla tietolähteilla (Bing Maps, Bing Search)
• Asiakastietojen helppo suodattaminen ja lajittelu sekä näkymien luominen asiakaskantaan
• Pikakampanjoiden luominen asiakasnäkymittäin

Sovelluksen hyödyt liiketoiminnan kannalta ovat:
• Ammatillisen työyhteisön vuorovaikutuksen lisääminen ja raja-aitojen madaltaminen (myynti, asiakaspalvelu, johto, tuotanto, …)
• Taustajärjestelmistä liiketoiminnalle saatavan lisäarvon kasvattaminen saamalla taustajärjestelmätieto helposti käytettäväksi ja yhdistelemällä tietoja yhteen asiakaskäsitteen ympärille
• Kokonaan uuden näkökulman tuominen asiakkuuden hallintaan
• Motivaatiotekijät ja henkilöstön sitoutuminen (nopeus, helppous, hauskuus)

AtTrack ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.

Versio

1.0

Julkaisupäivämäärä

1.2.2013