Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote
Yrityksen logoa ei ole toimitettu.
 • Sovellustyyppi

  On-premises-sovellukset
 • Liiketoimintatarve

  Liiketoimintasovellusten kehittäminen
 • Yhteensopivuus:

  Microsoft Visual C, C++ tai C#, Windows 7 Professional
 • Toimiala

  Terveydenhuolto

BoBsoft™ analyysiohjelmaa käytetään BACs-on-Beads-määritysten tulosten analysointiin. BoBsoft™ laskee mittalaitteen tuottamasta tulostiedostosta laadunvalvontaparametrit sekä vertaa potilasnäytteiden tuloksia kontrollinäytteiden tuloksiin. Ohjelma esittää potilasnäytteiden tulokset suhteessa kontrolleihin sekä numeerisina arvoina että kuvaajina.

BoBSoft ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.

Versio

1.1