Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Sertifioinnit

Aiheeseen liittyvät sovellukset ja palvelut

Digia Oyj

Field Service for Microsoft Dynamics AX- Digian liikkuvan työn ratkaisu.

kehittänyt: Digia Oyj

Field Service-ratkaisu virtaviivaistaa ja optimoi koko liikkuvan työn prosessin. Palvelupyynnöt ja toimeksiannot toimitetaan ratkaisun avulla kentälle sähköisesti ja ne ajoitetaan joko manuaalisesti tai järjestelmän automatiikkaa käyttäen: Toimeksiannon suorittajat ohjataan dynaamisesti kohteisiin sijainnin, huollon prioriteetin, vaaditun osaamisen ja mukana olevien tarvikkeiden perusteella.
Täydellinen huolto-/palveluhistoria, huolto-/palvelukohteen yksityiskohtaiset tiedot sekä tarvittavat käsikirjat ja oppaat ovat toimeksiantojen suorittajien käytettävissä reaaliaikaisesti.
Toimeksiannon raportointi tehdään paikan päällä huolto-/palvelukohteessa ja lähetetään välittömästi takaisin kokonaisjärjestelmään.


Digian liikkuvan työn ratkaisu tehostaa asiakaspalvelua, lisää kilpailukykyä sekä tuo kustannustehokkuutta. Filed Service -ratkaisumme on kehitetty erityisesti toimialoille, joilla palvelut suoritetaan asiakkaiden luona tai huoltokohteen
sijaintipaikalla. Esimerkkejä toimialoista ovat huolto- ja kunnossapito- sekä terveydenhoito- ja hoivapalvelut.
Palvelumme kattavat tietojärjestelmäratkaisun lisäksi toimintaprosessien muutosta tukevat konsultointipalvelut, ratkaisumallin kehittämisen ja osallistumisen muutoksen läpivientiin yhdessä asiakkaan kanssa.

Digian ratkaisun edut:

• Oikea osaaja, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

• Työt kerralla kuntoon

• Nopeampi asiakaslaskutus ja parempi kassavirta

• Enemmän aikaa asiakaspalveluun ja myyntiin

• Materiaalien ja osien varastoarvot alenevat

• Matka-aika ja -kustannukset laskevat

• Tehokkaammat prosessit, matkareitin optimointi, kriittinen tieto saatavilla välittömästi jo kentällä mobiilipäätelaitteen avulla
Reaaliaikaisuuden myötä toiminta on läpinäkyvää, ja lisäksi virheiden mahdollisuus on aiempaa vähäisempi. Liikkuvan työn ratkaisu helpottaa johtamista ja tekee työnohjauksesta ketterää.

Liikkuvan työn ohjaus ja hallinnointi tehostuu entisestään, kun se yhdistetään organisaation muihin ydinjärjestelmiin, kuten asiakkuudenhallintaan, toiminnanohjaukseen ja laskutukseen sekä tarvikkeiden ja työkalujen hallintaan. Järjestelmäintegraation
on ulotuttava pelkkiä linkkejä pidemmälle. Kriittisten asiakas- ja tuotetietojen on oltava toimeksiantojen suorittajien käytettävissä myös kentällä.
Ohjaamalla toimeksiantoja tehokkaalla automatisoinnilla luodaan aito end-to-end-palveluratkaisu, joka välittää saumattomasti tietoa ja auttaa saavuttamaan halutut tehokkuus- ja tuottavuushyödyt sekä kulusäästöt. Mobiiliratkaisumme myötä asiakkaamme saavuttavat
kilpailuetua vapauttamalla ratkaisun käyttäjät ajasta ja paikasta.
Digialla on 20 vuoden osaaminen ja kokemus palveluliiketoiminnan tehostamisesta ICT-ratkaisuilla. Digia on myös ensimmäinen Microsoftin sertifioiman Hitachi Field Service –ratkaisun sertifioitu toimittaja Suomessa.

Lisätietoja ratkaisustamme antaa

Tommi Kylä-Kaila, myyntipäällikkö, tommi.kyla-kaila@digia.com, puh 0400 270 408
Field Service for Microsoft Dynamics AX- Digian liikkuvan työn ratkaisu. ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.