Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Sertifioinnit

Tuki ja dokumentaatio

Yrityksen logoa ei ole toimitettu.

CGI NaviTrans -kuljetus- ja logistiikka -toimialaratkaisu

kehittänyt: CGI Suomi Oy

NaviTrans Microsoft Dynamics NAViin perustuva logistiikkavertikaali, joka on rakennettu erityisesti logistiikka- ja kuljetusyritysten tarpeita ajatellen. NaviTrans on kuljetus- ja logistiikkasektorin ERP ratkaisu.
NaviTrans käsittää kaikki yrityksen tarvitsemat toiminnot, CRM, ostot, myynnit, tilausten käsittely, kuljetussuunnittelu, tilitys, laskutus, palkat, kirjanpito, taloushallinto ja raportointi. NaviTrans on roolipohjainen ratkaisu, jonka avulla voidaan ohjata koko yrityksen toimintaa.

NaviTrans Huolinta / SCM

Navitrans Huolinta on tehty erityisesti toimitusketjun suunnitteluun ja seurantaan. Tyypillisiä käyttäjäyrityksiä ovat logistiikkayritykset, satamaoperaattorit ja huolintaliikkeet. Moduulin avulla seurataan koko toimitusketjun tuottoja ja kustannuksia esim. raaka-aineen toimittajalta aina loppuasiakkaalle asti.

NaviTrans Kuljetus

NaviTrans on tehty tukemaan useita eri kuljetusmuotoja. Eri kuljetusmuodoille NaviTransissa on omat toimintonsa ja käyttöliittymänsä, joita ovat:
• jakelut, noudot ja runkokuljetukset
• koko- ja osakuormat
• ulkomaan liikenne
• trailerit
• konttikuljetukset
• rautatiekuljetukset
• lentokuljetukset

NaviTransin avulla käsitellään kuljetustilaukset, suunnitellaan kuormat, tehdään tilitykset ja laskutus.

NaviTrans Palveluvarasto

NaviTrans varastointi on viivakoodipohjainen palveluvarastoratkaisu. Koko varaston toimitusketju hallitaan valmiiden viivakooditulosteiden ja kollilappujen avulla. Vastaanotto, hyllytys, keräily ja lähetystoiminnot saadaan tehtyä huomattavasti nopeammin perinteiseen varastoon verrattuna. Varastopaikkoja, varastoalueita tai käytäväpaikkoja voidaan vuokrata eri yritysten käyttöön tai niihin voidaan kohdistaa sekä kustannuksia - että tuottoja.

Työnohjauksen avulla eri varaston työtehtäviä voidaan kohdentaa ja seurata erittäin tarkalla tasolla. Varaston tehokkuutta seurataan useiden eri mittareiden ja valmiiden raporttien avulla Varaston toimitusketjua voidaan tehostaa myös hyödyntämällä RFID teknologiaa.

CGI NaviTrans -kuljetus- ja logistiikka -toimialaratkaisu ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.

Julkaisupäivämäärä

1.1.2011