Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Tuki ja dokumentaatio

Maestro

Maestro Ostolaskujen sähköinen käsittely

kehittänyt: Maestro

Hankinnan ja maksamisen ratkaisut

Maestron Ostolaskujen sähköinen käsittely on kehitetty kokeneen taloushallinnon ammattilaisen näkemyksellä vastaamaan käyttäjien tarpeita nykyaikaisessa toimintaympäristössä. Järjestelmä tarjoaa monipuolisen ja selkeän ratkaisun kustannustehokkuutta ja toiminnan virtaviivaistamista hakeville organisaatioille. Ratkaisu voi toimia myös täysin integroidusti organisaation taloushallinnon ja toiminnanohjauksen järjestelmien kanssa.

Maestrolla on kattava ratkaisu hankinnan ja maksamisen sähköistämiseen. Kokonaisuus sisältää aina taloushallintoon integroidun sähköisen ostolaskujen käsittelyn ja arkistoinnin sekä tarvittaessa ostotilausten ja -laskujen automaattivertailun ja hankintojen käsittelyn. Ostotilausten ja ostolaskujen automaattinen vertailu vähentää käsityövaiheita ja samalla virheitä merkittävästi.

Laskut voit hyväksyä missä tahansa

Maestrossa ostolaskujen hyväksyminen on tehty mahdollisimman vaivattomaksi. Nettikäyttöisenä se on käytettävissä mistä tahansa, ja laskun hyväksyminen vie vain muutaman hetken.

Kaikki laskut sähköiseen käsittelyyn

Maestro Expera tuoteperheeseen kuuluva Ostolaskujen sähköinen käsittely noutaa laskuaineiston joko operaattorilta tai pankeista. Paperilaskujen osalta laskut voidaan skannata ja lisätä niiden osalta laskujen perustiedot järjestelmään. Finvoice ja XML-muotoisten laskujen osalta laskun perustiedot tallentuvat automaattisesti käsiteltävään aineistoon.

Laskujen kierrättäminen ja hallinta helpottuu

Laskun käsittelyssä voidaan vapaasti määritellä laskun tarkastajat ja hyväksyjät, jotka saavat sähköpostilla ilmoituksen käsittelyyn tulleesta uudesta ostolaskusta. Laskun status voidaan muuttaa käyttäjänoikeuksista riippuen ja siten haluttaessa palauttaa uuteen käsittelyyn tai vaihtoehtoisesti hylätä kokonaan.

Kirjanpidollinen näkökulma on huomioitu huolellisesti

Tiliöinnit voidaan suorittaa organisaation tilikarttaa hyödyntäen. Toimittaja-rekisterit, kustannuspaikat ja apukustannuspaikat saadaan myös järjestelmän tietoon ja siten nopeuttamaan virheetöntä tiedon syöttämistä. Siirrot organisaation ostoreskontraan ja pankkiliikenteeseen muodostavat järjestelmästä täysin integroidun taloushallinnon kokonaisuuden.

Esireskontra helpottaa merkittävästi ostolaskujen käsittelijän työkuormaa

Esireskontran avulla saadaan kohdistettua ostolaskut ostotilauksiin. Järjestelmä vertaa ja täsmää laskun rivitiedot ostotilaukseen automaattisesti. Tämä mahdollistaa tavaralaskujen nopean käsittelyn.

Maestro Ostolaskujen sähköinen käsittely ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.