Arvioitu
5,0
5 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Tuki ja dokumentaatio

Mepco Oy

Miten suunnittelet tapahtumia, seuraat ilmoittautumisia ja hallitset palautteita? Joudutko kirjaamaan tietoja käsin CRM-järjestelmään? Jääkö tilaisuuksien jälkihoito tekemättä?
Mepco Events on Microsoft Dynamics CRM:n laajennus, jonka avulla suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan erilaisia tapahtumia.
Sovelluksen avulla voidaan sähköistää tapahtumien hallintaa, tehostaa myyntijohtolankojen käsittelyä sekä kytkeä tapahtumatiedot
osaksi järjestelmällistä asiakkuudenhallintaa.

Sovellusta voidaan käyttää muun muassa
• erilaisten tilaisuuksien, kuten messujen, seminaarien ja
webinaarien suunnitteluun, aikatauluttamiseen ja seurantaan
• ilmoittautumisten tai palautteiden automaattiseen kirjaamiseen
www-lomakkeelta CRM-järjestelmään
• ilmoittautumisten ja palautteiden hallintaan ja reaaliaikaiseen
seurantaan
• osallistumis-, perumis- ja ”no show”-tietojen liittämiseen
henkilöiden historiatietoihin
• ilmoittautumis- ja osallistumistietojen hyödyntämiseen
markkinoinnin kohdennuksessa
• erilaisten tietojen ja yhteydenottopyyntöjen keräämiseen
pysyvien www-lomakkeiden kautta
Mepco Events -sovelluksen avulla voidaan luoda helposti www-lomakkeita, joiden sisältö ja rekisteröinti CRM-järjestelmään määritellään
tapauskohtaisesti. Ilmoittautumiset tai palautteet kytketään automaattisesti CRM:ssä oleviin henkilöihin tai myyntijohtolankoihin.
Tapahtumien ilmoittautumistilanteita voidaan verrata koska tahansa asetettuihin tavoitteisiin.
Microsoft Dynamics CRM:n laajennus: Mepco Events
Mepco Events on Microsoft Dynamics CRM:n laajennus tapahtumien ja palautteiden hallintaan.

Mepco Events tukee myyntiä, tehostaa tapahtumamarkkinointia ja parantaa asiakaspalvelua. Prosessien automatisointi säästää kustannuksia
ja vapauttaa resursseja asiakasrajapintaan. Tapahtumien läpinäkyvällä hallinnalla ja reaaliaikaisella seurannalla helpotetaan markkinoinnin johtamista ja oikeaa reagointia.
Mepco Events sopii hyvin käytettäväksi yhdessä Mepcon muiden
CRM-laajennusten kanssa. Myyntiä ja markkinointia tehostavat
muun muassa sähköisen suoramarkkinoinnin työkalu (Mepco eMarketing), myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kojelaudat
(Mepco BI) sekä mobiili tiedonkeruujärjestelmä (BookIT iSMS).

Viimeisimmät arvioinnit

  • 5,0
  • Kokonaisarvio 5 tähteä

Kokemuksia käytöstä

Arvioinnin tekijä:Eventsuser Arvioinnin päiväys:11.4.2011

Näytä kaikki 1 arviointia

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.

Versio

1.0

Julkaisupäivämäärä

27.1.2011