Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Aiheeseen liittyvät sovellukset ja palvelut

Appelsiini

Ratas - Sovelluskehitys

kehittänyt: Appelsiini

Sovelluskehitystä täsmätarpeisiin

Ratas-sovelluskehityspalvelu on notkea tapa järkeistää yrityksesi sovellusympäristöä. Appelsiinin asiantuntijoiden avulla päivität vanhan sovellusympäristösi vastaamaan liiketoimintasi tarpeita joko kehittämällä uutta tai uudistamalla vanhaa. Appelsiinin avulla saat sovellusinvestointisi tuottamaan!

Liiketoiminnan täsmätarpeisiin kehitetyillä sovellusratkaisuilla saavutetaan selkeää kilpailuetua, koska lopputulos on aina sovitettu yrityksen liiketoimintaprosesseihin.

Räätälöityjen ja valmisohjelmistojen olennainen ero onkin siinä, kuinka hyvin ohjelmistot palvelevat asiakasorganisaation tarpeita. Valmisohjelmistot eivät aina taivu kaikkiin organisaation tarpeisiin nopeasta hankintaprosessista huolimatta, joten organisaatio joutuu monesti muuttamaan toimintojaan valmisohjelmistoon sopivaksi.

Liiketoiminnan saamat hyödyt:

- Muokataan ohjelmistoa, ei organisaatiota tai sen toimintamalleja
- Tehostetaan liiketoiminnan prosesseja
- Parannetaan käyttömukavuutta
- Luodaan liiketoiminnan ehdoilla asiakkaan näköinen ratkaisu
- Pidennetään sovellusinvestointien elinkaarta
- Varmistetaan jo hankittujen sovellusten toiminnallisuus
- Pienennetään teknologiasta syntyviä riskejä

Ratas-sovelluskehitys on valmisratkaisusta poiketen joustava tapa päivittää olemassa olevaa sovellusympäristöä yrityksen liiketoimintatarpeita noudattaen. Appelsiinin sovelluskehityshankkeiden tärkein vaade on täyttää asiakkaan asettamat liiketoiminnalliset, strategiset ja laadulliset vaatimukset. Appelsiinin toteuttamat hankkeet pysyvät budjetissa, valmistuvat aikataulussa, ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita.

Sovelluskehykset asiakkaiden tarpeisiin
- Operatiiviset sovellukset
- Sähköinen asiointi
- Raportointiratkaisut
- Informaatiologistiikka

Sovelluskehityspalvelumme kattavat ratkaisun koko elinkaaren esikartoituksesta, määrittelystä, toteutuksesta ja käyttöönotosta aina sovellusylläpitoon saakka.

Tarkka vaatimusmäärittely ja seuranta takaavat onnistuneen lopputuloksen

Appelsiinin sovellusratkaisuissa erityinen painopiste on asiakkaan liiketoiminnallisten vaatimusten tarkassa määrittelyssä ja dokumentoinnissa esikartoitusvaiheessa. Appelsiini ja asiakas määrittelevät yhdessä sovellukselta vaadittavat toiminnallisuudet ja liiketoimintatarpeet.

Ratas - Sovelluskehitys ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.