Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Tuki ja dokumentaatio

Innofactor Oyj

Dokumenttien ja laadunhallinta: Laadunhallinta

kehittänyt: Innofactor Oyj
 • Sovellustyyppi

  On-premises-sovellukset
 • Liiketoimintatarve

  Projektinhallinta, Laadunvalvonta, testaus
 • Yhteensopivuus:

  Microsoft .NET Framework, Microsoft SharePoint Server 2010
 • Toimiala

  Yleiset - koskee kaikkia

Työn ja sen tulosten korkea laatu ei synny itsestään: laatu syntyy selkeistä toimintamalleista ja arkisistakin rutiineista, joiden merkityksen jokainen työntekijä tiedostaa. Innofactorin laadunhallintaratkaisu helpottaa laatutietoisuuden viestimistä organisaation sisällä ja vapauttaa resursseja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Laadunhallinta muodostuu laadunseurannasta, toiminnan ohjeistamisesta sekä laadun kehittämisestä. Kehittymistä voidaan seurata organisaatioiden prosessien kautta. Laadunhallinta auttaa yrityksiä ja organisaatioita selkeyttämään toimintaansa ja vakuuttamaan erilaiset sidosryhmät kyvykkyydestään nyt ja tulevaisuudessa.

Jokaisen prosessiensa jatkuvaan parantamiseen sitoutuneen organisaation tulee ratkaista seuraavat haasteet:
• Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen sekä toimintaohjeistus
• Toiminnan systemaattinen arviointi hyvien käytäntöjen sekä kehittämiskohteiden havaitsemiseksi
• Poikkeamien ja aloitteiden käsittely
• Toimintajärjestelmään tallennetun tiedon raportointi, mittaaminen ja tilastointi
• Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien palvelupyyntöjen käsittely
• Prosessiin liittyvän olennaisen tiedon kokoaminen ja esittäminen yhtenäisessä käyttöliittymässä ja yksityiskohtiin porautuminen
• Työntekijöiden sitouttaminen ja jatkuvan parantamisen toimintatavan jalkauttaminen

Dokumenttien ja laadunhallinta: Laadunhallinta ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.