Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote
Yrityksen logoa ei ole toimitettu.

SWD PES APS-Järjestelmä

kehittänyt: SW-Development Oy

Nykyiset toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmät tarjoavat harvoin riittäviä työkaluja monimutkaisten tilaus-toimitus- ja tuotantoketjujen hallinnointiin simulointiin ja optimointiin.

Perinteisesti aukkoa on pyritty paikkamaan erillisillä Excel-sovelluksilla, joiden vahva henkilösidonnaisuus, hitaus ja yhteensopimattomuus ovat yritykselle riskitekijä.

Reaaliaikaiseen laskentaan perustuva SWDPES -järjestelmä täydentää tehokkaasti toiminnanohjauksen puutteita sulautumalla saumattomasti asiakkaan olemassa oleviin ERP ja MES -ratkaisuihin.

Helppokäyttöinen SWDPES tuottaa selkeän kokonaiskuvan taloudellisesti kannattavimmista tuotantoskenaarioista hyödyntäen simulointia ja optimointia. Lisäksi järjestelmä huomioi eri suunnittelumittarit, -säännöt ja -rajoitteet hälyttäen mahdollisista materiaali- ja resurssipuutteista.

SWD PES APS-Järjestelmä ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.

Versio

5.0

Julkaisupäivämäärä

20.6.2013
Näyttökuva 1 / 1
Näyttökuva 1 / 1