Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Aiheeseen liittyvät sovellukset ja palvelut

Attido Oy

Attido eMemo on sähköinen dokumenttien käsittelyjärjestelmä exceliin pohjautuville dokumenteille kuten muistiotositteet ja manuaalimaksut. Järjestelmän avulla kauden katkon ja tilinpäätöksen työt sujuvoituvat, prosessien kontrolli paranee ja dokumenttien käsittelystä syntyy audit trail sisältäen dokumenttien hyväksymisen. Tämän mahdollistaa lisääntyvä automaatio, audit trail sekä dokumenttien saatavuus:

Automaatio – Mahdollimman suuri määrä toistuvia muistiota syntyy automaattisesti, automaattisena peruutuksena tai kopiona olemassaolevasta.
Audit trail – Jälkikäteen voidaan selvittää, kuka laati ja hyväksyi muistion. Kommentit ja sähköiset liitteet ovat osa muistiota ja tarvittaessa pakollisina.
Saatavuus – Keskitetty paikka dokumenteille josta helppo seurata muistion statusta, yksittäisen dokumentin tai dokumenttijoukon helppo löytäminen filttereiden avulla myös arkistoinnin jälkeen.

eMemo vastaa myös compliance –vaatimuksiin tarjotan läpinäkyvän prosessin dokumenttien käsittelyyn.

Suurimmat hyödyt liiketoimintojen käyttäjille:

-Laatija voi seurata dokumentin tilaa läpi prosessin
-Dokumentille voidaan lisätä sähköisiä liitteitä
-Dokumentin tietosisältö voidaan validoida jo laatimisvaiheessa vasten ERP järjestelmän tarkastussääntöjä ja räätälöityjä lisätarkastussääntöjä
-Automaation avulla jaksotukset, ennakot ja muut toistuvat dokumentit luodaan automaattisesti tai kopiona aiemmin tehdystä dokumentista
-Olemassaolevia excel pohjia laskentakaavoineen voi hyödyntää dokumentin laadinnassa
-Myös arkistoidut dokumentit näkyvät käyttäjille

Suurimmat hyödyt talousyksikölle:
-Vähemmän työtä automaatio-ominaisuuksien myötä, tuplatyön poistuminen (naputellaan toisen tekemä tiliöinti uudelleen)
-Dokumenttien sisällön laadun parantuminen validoinnin ja kopion luomisen vuoksi (tai kun voi katsoa aiempia kirjauksiaan, käyttää suosikkilistoja jne.)
-Lisäätyvä kontrolli – jokaisen muistion tila on koko ajan tiedossa.
-Käyttöoikeuksien hallinta – vain autorisoidut henkilöt voivat käyttää järjestelmää heille annetuissa rooleissa
-Audit trail ja hyväksyntä
-Raporttien avulla parempi näkemys millaisia dokumentteja käsitellään, minkälaisia määriä ja miten kauan käsittely vie aikaa.

eMemo ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.

Versio

1.5

Julkaisupäivämäärä

1.3.2013