Aureolis Oy

Kannattavuus- ja kustannuslaskenta

kehittänyt: Aureolis Oy

Organisaation suorituskyvyn mittaamisesta ja johtamisesta käydään keskusteluja varmaan yhtä paljon kuin siitä, onko mittareissa käytettävä informaatio oikeaa ja luotettavaa. Aureoliksen toimittamien kannattavuus- ja kustannuslaskentaratkaisun avulla yritys voi keskittyä yksittäisiin asiakkuuksiin, tuotteisiin tai asiakassegmentteihin ja tuoteryhmiin ja tehdä näistä kaikista vaikka erilliset tuloslaskelmat. Näiden faktojen pohjalta voidaan ryhtyä sitten miettimään esimerkiksi sitä, mitkä asiakkuudet ovat kannattavia tai kuinka niistä voisi tehdä vielä merkittävästi kannattavampia tai mihin suuntaan näitä tulisi ohjata.

Kannattavuus- ja kustannuslaskenta ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.