Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Aiheeseen liittyvät sovellukset ja palvelut

Mavisystems Oy

Microsoft Dynamics NAV-ratkaisut valmistavaan teollisuuteen

kehittänyt: Mavisystems Oy

Mavisystems on toimittanut Dynamics NAVia moneen hyvinkin erilaiseen ympäristöön projektivalmistajille, erilaiseen kappaletavaratuotantoon, prosessivalmistukseen sekä myös teollisuuden palveluja tuottaville yrityksille.

Raaka-aineina asiakkaillamme on mm. eri vahvuiset ja laatuiset metallit, erilaiset muovit, kumi, puu, elektroniikka, elintarvikkeet, tekno-kemian raaka-aineet ja pinnoitemateriaalit. Ohjaustapoina voivat olla yksittäiset projektit, yksittäisvalmistus, sarjavalmistus, prosessiteollisuus, tilaus- ja varasto-ohjaus ja näiden eri yhdistelmät.

Microsoft Dynamics NAV mukautuu eri tuotannon olosuhteisiin hyvin ja sen lisäksi olemme Mavisystemsillä täydentäneet sitä muun muassa Kunnossapidolla ja Tuotetiedon hallinnan -ratkaisuilla.


Microsoft Dynamics NAV vastaa valmistavan teollisuuden haasteisiin

Suomen kaltaisessa pienessä maassa valmistavan teollisuuden haasteet kasvavat, koska valmistusmäärämme ovat varsin pieniä ja useissa tapauksissa joudutaan toimimaan samassa yrityksessä tuotteista ja asiakkaista riippuen varasto-ohjautuvasti tai tilausohjautuvasti.

Perinteiset tuotannonohjausjärjestelmät on yleensä suunniteltu toimimaan hyvin yhdellä ohjausperiaatteella, mutta yhdisteltäessä eri ohjaustapoja kohdataan ongelmia.

Haasteellisimpiin tilanteisiin kuuluu projektivalmistava yritys, jolla on myös asiakasohjautuvaa kappaletavaravalmistusta ja huoltoa. Haasteita syntyy myös elintarvikeyrityksessä, jossa eräprosesseina valmistetaan eräseurantaa ja ’Parasta ennen päiväyksen’ vaativia tuotteita. Tällöin järjestelmän toimivuuden keskeinen asia on, valmistuksen ohjauksen lisäksi, sen antama tuki myynnille, hankinnalle ja myös yrityksen taloudenohjaukselle.

Microsoft Dynamics NAV on todellinen ERP-järjestelmä pk-sektorille, koska se tarjoaa yhden ehyen kokonaisuuden, joka hallitsee eri ohjausperiaatteet ja tarvittavan tuen myös muulle organisaatiolle.
Microsoft Dynamics NAV-ratkaisut valmistavaan teollisuuteen ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.

Versio

1.0

Julkaisupäivämäärä

13.8.2012