Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Tuki ja dokumentaatio

Innofactor Oyj

Sähköinen asiointi ja nettikaupan ratkaisut: Asiointitilit

kehittänyt: Innofactor Oyj

Asiointitiliratkaisu voidaan toteuttaa kenelle tahansa julkiselle toimijalle.

Asiointitilin avulla kansalaiset ja organisaatiot voivat käyttää asiointitiliin liitettyjä julkishallinnon palveluja helposti yhdellä kirjautumisella. Kansalainen tai organisaatio voi asiointitilin kautta löytää siihen liitetyt palvelut ajasta ja paikasta riippumatta. Kun viranomainen on käsitellyt kansalaisen tai organisaation vireille paneman asian, voidaan päätös antaa tiedoksi sähköisesti suoraan asiointitilin kautta. Kansalaisille tai organisaatiolle voidaan automaattisesti lähettää heräteviesti matkapuhelimeen tai sähköpostiin uuden asian tullessa tilille. Kansalainen tai organisaatio voi halutessaan kysyä viranomaiselta lisätietoa päätöksestä tai muusta asiasta suoraan tilin kautta. Hän voi myös aina palata asiointitilille ja löytää sieltä asiointihistoriansa.

Asiointitilille voidaan tunnistautua yleisesti käytössä olevilla tunnistusmenetelmillä kuten pankkitunnisteilla ja sähköisellä henkilökortilla.

Sähköinen asiointi ja nettikaupan ratkaisut: Asiointitilit ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.