Aureolis Oy

Aureolis Oy

4,5 tähteä (2 asiakkaan arvioima)

ESPOO, FIN | Näytä kartta ja osoite


Aureolis Oy tarjoaa 10 sovellusta:
Asiakkuudenhallinta (0 arviointia)
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureoliksen toteuttamat asiakkuudenhallintaratkaisut auttavat yrityksiä kasvattamaan asiakasuskollisuutta, ennakoimaan ja hallitsemaan asiakaspoistumaa sekä lisäämään uusasiakashankintaa kustannustehokkaasti ja vähentämään markkinoinnin kustannuksia. Asiakashallinnan ratkaisut parantavat markkinointiin sijoitetun pääoman tuottoa nopeuttamalla kampanjoiden toteuttamista,... Lue lisätietoja
Paikallinen ja/tai online-sovellus - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Budjetointi on yksi keskeisiä yrityksen johtamisen välineitä. Budjetointi ei ole vain budjettien suunnittelua ja seuraamista. Se on myös henkilöstön motivoimista ja sitouttamista keskeisiin tavoitteisiin. Aureoliksen toimittamien järjestelmien ja prosessikehityksen avulla voi hajauttaa budjetoinnin yrityksen kustannuspaikkavastaaville sekä saada heiltä ajantasaista tietoa... Lue lisätietoja
IAS/IFRS-raportointi (0 arviointia)
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureoliksen ratkaisuilla yritys saa käyttöönsä IAS/IFRS-standardien mukaiset konsernitilinpäätökset. Ratkaisulla yritys pystyy tuottamaan eri maiden välillä yrityksen tilinpäätökset yhdenmukaisesti ja vertailukelpoisella tavalla. Tietojen vertailtavuus on erityisen tärkeää sijoittajille pääomien liikkuessa vapaasti maasta toiseen. Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Organisaation suorituskyvyn mittaamisesta ja johtamisesta käydään keskusteluja varmaan yhtä paljon kuin siitä, onko mittareissa käytettävä informaatio oikeaa ja luotettavaa. Aureoliksen toimittamien kannattavuus- ja kustannuslaskentaratkaisun avulla yritys voi keskittyä yksittäisiin asiakkuuksiin, tuotteisiin tai asiakassegmentteihin ja tuoteryhmiin ja tehdä näistä kaikista... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Basel- ja Solvency-säännökset velvoittavat pankkeja ja vakuutuslaitoksia julkistamaan yhä enemmän tietoja vakavaraisuudestaan. Aureolis toimittaa asiakkailleen vakavaraisuuslaskennan ja riskienhallinnan palveluja, joilla rahoitus- ja vakuutusalan toimija pystyy vastaamaan entistä paremmin ja kattavammin varautua rahoitustoimialan todellisiin riskeihin, luoda kannustimia... Lue lisätietoja
Raportointiportaalit (0 arviointia)
Paikallinen ja/tai online-sovellus - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureoliksen tuottamilla Raportointiportaaliratkaisuilla on saavutettavissa merkittävää kilpailuetua yrityksen eri liiketoiminnoissa. Yritykset voivat saada strategista kilpailuetua tietämällä ja jakelemalla tehokkaasti enemmän oikeaa tietoa asiakkaistaan, henkilöstöstään, prosesseistaan, taloudestaan, myynnistään, markkinoinnistaan ja materiaalihallinnostaan. Lue lisätietoja
Solvency (0 arviointia)
Paikallinen ja/tai online-sovellus - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureolis auttaa vakuutusyhtiöitä siirtymään riskiperusteiseen vakavaraisuusjärjestelmään ja kehittämään riskinhallintaansa. Ratkaisujen myötä vakuutusyhtiöt pystyvät mallintamaan, hallitsemaan ja käsittelemään riskejä aiempaa tehokkaammin, sekä tuottamaan Euroopan Unionin vaatimia Solvency II direktiivin mukaisia viranomaisraportteja. Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureoliksen tuottamilla suorituskyvyn hallintaratkaisuilla (Business Performance Management, BPM) pystytään kuvaamaan yrityksen suorituskyvyn optimointiin ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen suunniteltuja prosesseja. BPM auttaa käyttämään yrityksen taloudellisia ja toiminnallisia sekä henkilöstöresursseja optimaalisesti hyvän suunnittelun ja ennustamisen avulla. BPM mittaa,... Lue lisätietoja
Paikallinen ja/tai online-sovellus - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureoliksen toimittamien talousraportointi- ja konsolidointiratkaisujen avulla yritys pystyy luotettavasti raportoimaan ja ennustamaan oman taloutensa. Aureoliksen toimittamien ratkaisujen avulla yritys pystyy ennakoimaan riskejä, kuten petosyrityksiä ja laiminlyöntejä yritysraportoinnissa, kirjanpidossa ja tilintarkastusten käytännössä. Lue lisätietoja
Tietovarastointi (0 arviointia)
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureoliksen toimittamien tietovarastoratkaisuiden avulla yritys pystyy tuottamaan oikeaa ja ajantasaista liiketoiminnan kehittämiseen ja päätöksenteon tueksi. Yrityksillä on liiketoimintatietoa monissa eri operatiivisissa järjestelmissä kuten ERP- ja CRM-järjestelmissä sekä järjestelmäkohtaisesti mitä erilaisimmissa muodoissa. Aureoliksen tietovarastoratkaisuilla pyritään... Lue lisätietoja
Aureolis Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita (12):
Aureolis Oy (0 arviointia)
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureolis on vuonna 2001 perustettu Suomen johtava tietovarastointiin ja Business Intelligence -liiketoiminta-alueeseen keskittynyt asiatuntijapalveluorganisaatio. Aureolis yhdistää saumattomasti liiketoiminnan suunnittelun, analytiikan, raportoinnin ja ohjauksen sekä niitä tukevat tietovarastot. Perinteisten BI-ratkaisujen lisäksi olemme erikoistuneet budjetointi-,... Lue lisätietoja
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureoliksen tarjoama BI-kartoituspalvelu on nopea ja joustava tapa selvittää ja konkretisoida asiakkaan Business Intelligence – alueen liiketoiminnalliset tarpeet ja suunnitella niiden pohjalta asiakkaalle soveltuva ratkaisuehdotus ja etenemissuunnitelma. Asiakkaan Business Intelligence -alueen kehittämisen kartoitukseen kuuluu valitun kehittämiskohteen selvitystehtävät sekä... Lue lisätietoja
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureolis tuottaa asiakkaillensa IT- ja liiketoimintajohdon konsultaatiota tietovarasto- ja BI-hankkeissa tukemaan liiketoimintaa yrityksen eri Business Intelligence –toiminnoissa. Aureoliksen IT- ja liiketoimintajohdolle toimittamia toimeksiantoja ovat mm. • BI-strategia- ja teknologiaevaluoinnit sekä valinnat • Tietovarastoarkkitehtuuriselvitykset ja -strategia •... Lue lisätietoja
Järjestelmäintegrointi - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureolis toimittaa asiakkailleen huolellisesti suunniteltuja integraatiopalveluita, jotka kasvat liiketoiminnan mukana. Asiakas saa integraatiolla entistä paremmin hyödyntämään tietoa eri järjestelmistä ja tehostamaan omia liiketoimintaprosessejansa. Lue lisätietoja
Määrittelypalvelu (0 arviointia)
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureolis auttaa asiakasyrityksiä varmistamaan että toimitettava ohjelmistoratkaisu vastaa asiakkaan liiketoimintojen sille asettamia vaatimuksia sekä sisältää kaikki asiakkaan omassa työssään tarvitsemat tiedot ja toiminnot. Määrittelyllä varmistetaan myös, että asiakkaan ohjelmiston käytettävyys ja sille asetetut laadulliset tekijät saavutetaan ja siihen ei määritellä mitään... Lue lisätietoja
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Maksuton
Aureolis tarjoaa Microsoft-volyymilisenssisopimusasiakkaille ilmaista BI-konsultaatiota, jotka haluavat arvioida Microsoft SQL Server 2012 -alustan, Business Intelligence -ratkaisun ja suorituskyvyn johtamisen valmiuksia. Aureoliksen SQL Server -suunnittelupalvelu on syväluotaava arviointi- ja suunnittelupalvelupaketti, joka opastaa SQL Server -palvelimen, SQL Server... Lue lisätietoja
Ohjelmistokehitys (0 arviointia)
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureolis tuottaa asiakkailleen korkeatasoista Business Intelligence –alueelle asiakastarpeen mukaan räätälöityjä ohjelmistopalveluita. Ohjelmistokehityspalvelu kattaa koko järjestelmän elinkaaren tarvekartoituksista ja vaatimusmäärittelyistä toteutukseen ja ylläpitoon. Ohjelmistokehityksessä projektin laajuuden ja sen vaativuuden edellyttämiä projektitoimitusmalleja, kuten... Lue lisätietoja
Käyttöoikeusmyynti ja -palvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Profektum - Toiminnan Tehostamisjärjestelmä Suurissa yrityksissä on yleistä toteuttaa faktapohjaista kannattavuuslaskentaa ja tuotehinnoittelua, koska niillä on tarvittavat resurssit isojen ja kalliiden järjestelmien hankintaan. Profektum tarjoaa myös pk-yrityksille sulavan ja älykkään väylän analyyttiselle työlle. Profektum on päivittäisen operoinnin väline. Se mahdollistaa... Lue lisätietoja
Projektinhallinta (0 arviointia)
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureolis toimittaa asiakkailleen laadukkaita projektinhallintapalveluita niin tietovarasto- ja Business Intelligence -kehityshankkeen läpivientiin kuin ohjelmistokehityshankkeisiinkin. Projektinhallinnan palveluumme kuuluu mm. • Projektisuunnittelu • Projektipäällikköpalvelut • Ohjausryhmätyöskentely • Projektinhallinta ja hankejohtaminen • Projektitoiminnan... Lue lisätietoja
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureolis tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka yksinkertaistavat talouden suunnittelun ja raportoinnin. Tagetikin kanssa solmittu yhteistyösopimus takaa Tagetikin tuote- sekä konsultaatiotuen Suomen markkinoilla, sekä maailmanlaajuisen kumppanituen Aureoliksen käyttöön. Tuotteen avulla yritys voi helposti hoitaa mm. budjetoinnin, strategisen suunnittelun,... Lue lisätietoja
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureolis tarjoaa toimittamillensa tietovarasto- ja BI-ratkaisujen yhteydessä testaus- ja laadunvalvontapalveluita osana kokonaisvaltaista projektitoimitusta. Aureoliksen kehittyneet testaus- ja laadunvarmistusprosessit voidaan sovittaa joustavasti asiakkaalle toimitetun ohjelmistokokonaisuuden mukaiseksi. Saumaton yhteistyö asiakkaan omien testaajien kanssa takaa laadukkaan... Lue lisätietoja
Tietovarastosuunnittelu (0 arviointia)
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Aureolis Oy
Hinta: Ostotuote
Aureoliksen asiakkailleen toimittamia tietovarastoja hyödynnetään tänä päivänä hyvin laajasti usean organisaation eri liiketoiminnan päätöksenteon apuna. Asiakkaan operatiivisista tietojärjestelmistä kootaan, jäsennetään, puhdistetaan ja varastoidaan tietoa tietovarastoon yhden tai useamman keskitetyn raportointi- tai analysointisovelluksen tietolähteeksi. Aureoliksen... Lue lisätietoja