Innofactor Oyj

Innofactor Oyj

4,5 tähteä (5 asiakkaan arvioima)

Espoo, FIN | Näytä kartta ja osoite

Näytä puhelinnumero
Puhelin: +358 10 272 9000
Faksi: +358 10 272 9001

Innofactor Oyj tarjoaa 27 sovellusta:
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactor tarjoaa kattavan ratkaisun organisaatioiden talouden ennustamiseen, budjetointiin, seurantaan ja raportointiin. Innofactor on Suomen jälleenmyyjä kansainvälisesti menestyneelle Prophix-ohjelmistolle, joka on valmis ratkaisu avoimeen, joustavaan, tehokkaaseen ja ajantasaiseen taloudenhallintaan. Prophix hyödyntää MS SQL Server -ratkaisun ominaisuuksia. ... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmien tavoitteena on tuoda tehokkaasti eri tilanteissa tarvittavat tiedot ja analyysit päätöksiä varten niitä tarvitsevien ihmisten käyttöön. Modernissa organisaatiossa tämä tarkoittaa tiedon tuomista kaikille organisaation tasoille ja myös sidosryhmille mahdollisimman oikea-aikaisesti ja havainnollisessa muodossa. Tämä on... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin hakuratkaisun avulla on mahdollista toteuttaa monipuoliset ja tehokkaat hakutoiminnot. Toimittamiemme järjestelmien tietojen lisäksi hakua voidaan tehdä esimerkiksi verkkolevyltä, sähköpostista tai muista taustajärjestelmistä. Haku voidaan kohdistaa ja personoida – esimerkiksi liiketoiminnan kannalta olennaiset tiedot eri tietojärjestelmistä voidaan koota johtajan... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Tehokkaan liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän ytimenä on aina tietovarasto. Innofactorin tietovaraston keskeinen tarkoitus on mahdollisimman automaattisesti koota tietoja eri tietolähteistä, muokata ne haluttuun muotoon ja lopuksi siirtää yhtenäiset tiedot keskitettyyn tietovarastoon. Tietojen siirto, oikeellisuuden tarkistaminen, erilaiset muunnokset ja summaukset sekä... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Asiakkuudenhallintaratkaisun avulla avulla voidaan hallita yhteisö- ja yksityisasiakkaita. Asiakkaista voidaan pitää suurissa organisaatioissa joko yhteistä, kokonaan tai osin erillistä rekisteriä. Asiakkaan tiedoissa on nähtävillä kaikki asiakkaaseen liittyvät keskeiset asiat, esimerkiksi yhteyshenkilöt, palautteet, palvelupyynnöt, viestit, tapahtumat, muistiinpanot,... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin kulunvalvonta ja vierailijahallinta -ratkaisu tarjoaa kulunhallinnan ohjauksen käyttöliittymän sekä avoimen liitynnän kulunvalvontajärjestelmiin. Kulunvalvonta voidaan yhdistää ajan- ja resurssienhallinnan varaustoimintoihin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sellaiset toiminnot, joissa varauksen tehneelle henkilölle avataan jokin ovi tiettynä aikana ennen hänen... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin osto-, kulu- ja matkalaskujen kierrätysratkaisun avulla voidaan skannata saapuneet ostolaskut sekä luoda kulu-, matka- ja ostolaskut. Ohjelmisto osaa esitiliöidä laskut automaattisesti ja se tukee monipuolista laskujen tarkastusta ja hyväksymistä. Ostolaskurivi voidaan muuttaa myös suoraan myyntilaskun riviksi. Ratkaisussa osto-, kulu- ja matkalaskut kierrätetään... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin Projektin- ja toimituksenhallintaratkaisu tukee projektien tehokasta siirtoa myynnistä toimitukseen, projektien suunnittelua ja läpivientiä. Projektiin voi liittää kaikki siihen liittyvät keskeiset asiat. Projektien kautta näkee reaaliajassa siihen kirjatut työsuoritukset, joita voidaan käyttää laskutuksessa. Ratkaisussa voidaan luoda projekteja ja hallinnoida... Lue lisätietoja
Online-sovellus - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactor kehittää asiakaskohtaisia ratkaisuja Microsoft Office 365 -sovelluksen päälle. Alusta mahdollistaa kustannustehokkaiden ja luotettavien viestintäratkaisuiden toteuttamisen eri tyyppisten organisaatioiden viestinnän haasteisiin. Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Ihmisen muisti voi olla lyhyt, mutta organisaation muistin tulee toimia ikuisesti. Aidosti vuorovaikutteinen, käyttäjän tarpeisiin mukautuva ja työskentelyä tehostava tiedonhallintaratkaisu varmistaa aineiston löydettävyyden ja saatavuuden kaikissa tilanteissa – tiedon tarvitsijan käyttöoikeuksien rajoissa. Toimiva dokumenttienhallintaratkaisu varmistaa jokapäiväisessä työssä... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Työn ja sen tulosten korkea laatu ei synny itsestään: laatu syntyy selkeistä toimintamalleista ja arkisistakin rutiineista, joiden merkityksen jokainen työntekijä tiedostaa. Innofactorin laadunhallintaratkaisu helpottaa laatutietoisuuden viestimistä organisaation sisällä ja vapauttaa resursseja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Laadunhallinta muodostuu laadunseurannasta,... Lue lisätietoja
Online-sovellus - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin pilvi- ja käyttöpalvelutiimi huolehtii piviohjelmistojen tarjonnasta ja palvelinten ylläpidosta. Asiakkaat voivat valita Innofactorin tarjoaman käyttöpalvelun, ASP- ja SaaS-palvelun, Microsoftin pilvipalvelut tai Innofactorin etätuen omaan käyttöpalveluunsa. Pilvi- ja käyttöpalveluihin sisältyy 24/7-päivystys sekä takuu palveluiden toimivuudesta. Lue lisätietoja
Online-sovellus - tarjoaja: Innofactor Oyj
Julkaisupäivämäärä: 11.7.2011
Hinta: Ostotuote
Www-sivujen toteutus SharePointin avulla on usein monimutkaista. Tällä lisäosalla se on sen sijaan helppoa: Innofactor® Cloud™ Pilvijulkaisupalvelu tarjoaa uuden ja ainutlaatuisen lähestymistavan SharePoint-julkaisuun, sillä siinä voidaan käyttää hyväksi sivupohjien tuontitoimintoa. Tämä pilvipohjainen SharePointin lisäosa tarjoaa julkaisualustan Windows Azuressa, joka... Lue lisätietoja
Online-sovellus - tarjoaja: Innofactor Oyj
Julkaisupäivämäärä: 11.7.2011
Hinta: Ostotuote
Innofactor Multicom Service tarjoaa joustavan, keskitetyn viestintäratkaisun, joka välittää viestit asiakkaan sovelluksesta vastaanottajille. Ratkaisu tukee useita eri viestintäkanavia ja skaalautuu joustavasti erilaisiin tarpeisiin, yhden viestin lähettämisestä tietylle vastaanottajalle aina massapostituksiin suurille vastaanottajamäärille. Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin ajan- ja resurssienhallintaratkaisu perustuu kalenteriratkaisun ympärille. Kalenterit voivat olla palveluiden, henkilöiden ja resurssien kalentereita. Palveluiden, henkilöiden ja resurssien kalenterit voidaan ratkaisun avulla koota myös tehokkaiksi ryhmäkalentereiksi. Ryhmäkalentereja ovat päivä-, viikko-, kuukausi- ja lomakalenteri. Ryhmäkalenterien avulla on... Lue lisätietoja
Online-sovellus - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Asiointitiliratkaisu voidaan toteuttaa kenelle tahansa julkiselle toimijalle. Asiointitilin avulla kansalaiset ja organisaatiot voivat käyttää asiointitiliin liitettyjä julkishallinnon palveluja helposti yhdellä kirjautumisella. Kansalainen tai organisaatio voi asiointitilin kautta löytää siihen liitetyt palvelut ajasta ja paikasta riippumatta. Kun viranomainen on käsitellyt... Lue lisätietoja
Online-sovellus - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Ilmoittautumisratkaisu tarjoaa monipuoliset palvelut sähköiseen ilmoittautumisten hallintaan, kuten esimerkiksi seminaarit, koulutukset tai retket. Ilmoittautumisiin voidaan haluttaessa liittää sähköinen tunnistaminen ja verkkomaksu osallistumismaksujen suorittamista varten. Ratkaisun kautta ilmoittautuneille voi lähettää keskitetysti viestejä, suorittaa laskutuksen ja... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Asiointipalvelujen toteutus puhtaalta pöydältä Asp.Net:lla tai muussa ohjelmointiympäristössä on usein monimutkaista ja työlästä. Innofactor® Prime™ Litella se on sen sijaan helppoa, se tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan asiointipalvelujen ja operatiivisten järjestelmien toteuttamiseen. Tämä moderni alusta mahdollistaa toteuttaa asiointipalveluja sekä muita operatiivisia... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin liikuntapaikkaratkaisu soveltuu sekä kuntien että yritysten liikuntatilojen ja -palveluiden kokonaisvaltaiseen järjestämiseen. VARAUSKALENTERIT Kalenterin avulla käyttäjä saa nopeasti näkyviin haluamiensa tilojen, välineiden ja palvelujen varaustilanteen. Järjestelmässä voi tehdä tehokkaasti vakiovuoroja. Tapahtumien kävijämäärät voidaan tilastoida ja laskea... Lue lisätietoja
Online-sovellus - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Varauspalveluratkaisun avulla voidaan varata esimerkiksi palveluneuvoja, tiloja ja tarvikkeita suoraan Internetin kautta. Varaamiseen voidaan haluttaessa liittää sähköinen tunnistaminen ja verkkomaksu. Ratkaisun kautta asiakkaille voi lähettää kohdennetusti viestejä sekä suorittaa laskutuksen. Lue lisätietoja
Online-sovellus - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Verkkokaupparatkaisu tarjoaa nykyaikaisen ja tietoturvallisen verkkokaupan vaativankin asiakkaan tarpeeseen. Kaikkia toimintoja voidaan käyttää kustannustehokkaasti yhden käyttäjähallinnan ja käyttöliittymän kautta. Ratkaisu mahdollistaa myytäville tuotteille monitasoisen hallinnan. Tuotteille voidaan antaa erilaisia variaatioita ja ne voidaan ryhmitellä haluttuihin... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Järjestöratkaisu on usean ohjelmiston muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka kattaa järjestöjen keskeisimpien työmuotojen erityistarpeet. Ohjelmistot soveltuvat sekä pienille yhdistyksille että valtakunnallisille liitoille, ja niiden avulla järjestöt voivat hyödyntää monipuolisesti tuottamaansa tietoa ja tarjota palveluja jäsenilleen sekä omille jäsenjärjestöilleen.... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin seurakuntaratkaisu on kokonaisvaltainen ratkaisu seurakuntien keskeisten toimenpiteiden tehostamiseksi. Seurakunnan perustoiminnanohjaukseen ja ryhmätyöhön sovelletaan Innofactorin perusratkaisuja, jotka on muokattu seurakuntatyöhön soveltuviksi. Ratkaisut sisältävät myynninhallinnan, tuotehallinnan ja myyntilaskutuksen, projektin- ja toimituksenhallinnan,... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Brändinhallintaratkaisu sisältää materiaalipankin kuville, multimedialle ja dokumenteille. Se sisältää muun muassa tietoa brändista, ohjeistusta, materiaalia ja ajankohtaista tietoa. Ratkaisuun liitettävien dynaamisten pohjien avulla käyttäjät voivat tuottaa omaa painokelpoista materiaalia esimerkiksi lehti-ilmoituksiin ja käyntikortteihin. Kuva- ja materiaalipankki rakentuu... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin ratkaisut soveltuvat kaikentyyppisten sivustojen rakenteen ja sisällön luomiseen, muokkaamiseen sekä julkaisemiseen helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän avulla. Niillä voidaan toteuttaa yhteinen järjestelmäalusta intranet-, ekstranet- ja internetpalveluille. Sivuston muokkaaminen on mahdollista suoraan sivuston käyttöliittymästä käsin. Toteutuksen etuna on... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Ratkaisumme soveltuvat kaikentyyppisten sivustojen rakenteen ja sisällön luomiseen, muokkaamiseen sekä julkaisemiseen helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän avulla. Intranet-palvelu on helposti laajennettavissa sähköiseksi työpöydäksi kytkemällä siihen tarvittavia toiminnallisuuksia ja ohjelmistoja, kuten asian-, dokumenttien ja arkistonhallintaa. Tämä parantaa tiedonsaantia... Lue lisätietoja
On-premises-sovellukset - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Monikanavaviestintäratkaisun avulla kaikki ohjelmistossa oleva sisältö voidaan siirtää sähköisesti muihin medioihin, esimerkiksi printtijulkaisuihin, toisille WWW-sivustoille tai kohdennettuna viestintänä suoraan asiakkaille. Ohjelmisto tukee uutiskirjeiden, sähköpostin, Itellan iPostin (e-kirje) ja tekstiviestien lähettämistä. Sähköpostit voivat olla joko normaaleja posteja... Lue lisätietoja
Innofactor Oyj tarjoaa asiantuntijapalveluita (6):
Web Design - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin design-, käytettävyys- ja käyttöliittymäsuunnittelu kattaa yritysten ja yhteisöiden kokonaisvaltaisen graafisen ilmeen toteutuksen sähköisessä ympäristössä. Toimintamme lähtee liikkeelle organisaation toiminnallisista tavoitteista ja identiteetistä, joita graafisen ilmeen pitää saumattomasti tukea. Osana kokonaisilmeen toteutusta tuotamme yksityiskohtaisen... Lue lisätietoja
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin toiminnanohjauksen ratkaisuissa ymmärretään aidosti asiakkaiden liiketoiminnan keskeiset ydinprosessit ja niiden sidonnaisuudet. Näin pystymme tuottamaan merkittävää lisäarvoa verrattuna yksittäisten osa-alueiden järjestelmätoimittajiin. Tarjoamme mahdollisuuden yhdistää eri järjestelmien parhaat puolet koko liiketoimintaa ja sen johtamista palvelevaksi... Lue lisätietoja
Konsultointipalvelut (0 arviointia)
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactor tarjoaa konsultointipalveluita bisnes- ja IT-johdolle, jotta ICT-ratkaisut saadaan aidosti palvelemaan bisnestä ja toimimaan myös teknisesti hyvin. Kokeneet konsulttimme ovat apuna koko asiakkaan hankintaprosessin ajan, ja varmistavat parhaan ratkaisun löytymisen sekä sen onnistuneen toteutuksen ja käyttöönoton. Lue lisätietoja
Koulutus (0 arviointia)
Koulutus - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorilla on oma koulutus- ja konsultointitiimi, jonka tehtävänä on varmistaa, että ohjelmiston mahdollistama muutos jokapäiväistyy asiakkaittemme arkeen. Koulutus- ja konsultointitiimissä työskentelee innokkaita koulutuksen ammattilaisia, jotka haluavat tarjota asiakkaille apua sekä ohjelmiston käytöönoton että koko asiakkuuden aikaisella taipaleella. Tiimimme missiona... Lue lisätietoja
Konsultointi, asiantuntijapalvelut - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin PPM Quickstart mahdollistaa Project Online-ympäristön haltuunoton tehokkaasti muutamassa päivässä. Tuomme käyttöösi yli 10 vuoden kokemuksen Microsoft Projectista ja Project Serveristä. Käymme veloituksetta 90 minuutin Lync-palaverin jossa kuvataan Project Onlinen kyvykkyydet sekä keskustellaan organisaatiosi tarpeista Projektin- ja salkunhallinnan osalta. ... Lue lisätietoja
Ylläpito ja tuki (0 arviointia)
Ylläpitopalvelu - tarjoaja: Innofactor Oyj
Hinta: Ostotuote
Innofactorin ohjelmistotoimitusten ylläpitoon kuuluu pääkäyttäjien puhelin- ja sähköpostituki. Oletusarvoisesti asiakkaan pääkäyttäjiä ovat varsinainen pääkäyttäjä ja hänen varahenkilönsä. Tekninen pääkäyttäjä ja hänen varahenkilönsä voidaan nimetä erikseen. Tarvittaessa tuen voi laajentaa erillisellä sopimuksella myös peruskäyttäjille. Sähköpostituki on tarkoitettu... Lue lisätietoja