Asiakkaiden tekemien tähtiluokitusten ja arviointien ohjeet

Arvioinnin lähettäminen

Voit lähettää sekä myönteistä että kielteistä palautetta tämän sivuston yrityksistä, sovelluksista ja palveluista.

Kohteelle lasketaan myös keskiarvoluokitus sen mukaan, kuinka arvioit viisi erilaista laatu- ja palveluluokkaa viiden tähden luokitusjärjestelmällä. Käytettävissä on myös kommenttikenttä. Siinä voit perustella tarkemmin, miksi pidät tai et pidä yrityksestä, sovelluksesta tai asiantuntijapalvelusta.

Siirry arvioitavan yrityksen, sovelluksen tai tuotteen sivulle.

 1. Napsauta Lähetä arviointi -kohtaa arvioitavaa yritystä, sovellusta tai palvelua käsittelevän sivun alaosassa. Microsoft-tilisi (aiemmin Windows Live ID) kirjautumissivu tulee näkyviin.
 2. Kirjaudu sisään kauppapaikkaan Microsoft-tilisi tunnistetiedoilla. Näkyviin tulee valitsemasi yrityksen, sovelluksen tai palvelun Tähdet ja arvioinnit -sivu, joka sisältää Tähdet ja arvioinnit -lomakkeen täyttöohjeineen.
 3. Laadi arviointi ohjeiden mukaan kyseisestä yrityksestä, sovelluksesta tai palvelusta.

Huomautus: Jos arvioit yrityksen, sovelluksen tai asiantuntijapalvelun, joka on listattu useassa tuotekohtaisessa kauppapaikassa (Microsoft Dynamics, Office 365 tai System Center), arviosi näkyy kaikissa kauppapaikoissa, joissa yritys tai tuote/palvelu on listattu. Arviointi näkyy vain sen maan Pinpointissa tai tuotekohtaisissa kauppapaikoissa, jossa arviointi on tehty.

Tietosuojasyistä sinua pyydetään luomaan nimimerkki arvioinnin lähettämistä varten. Lähettämäsi arviointi julkaistaan heti sivustossa. Voi kuitenkin kestää jopa kaksi viikkoa, ennen kuin arviointien määrä päivittyy. Arviointien on noudatettava Microsoftin käyttöehtoja ja jäljempänä olevia ohjeita.

Ohjeet

Nämä mukaan
 • Otsikko, joka kiteyttää arvioinnissa esitetyn mielipiteen.
 • Eritellyt mielipiteet ja yksityiskohdat siitä, mistä pidit tai mistä et pitänyt yrityksessä, sovelluksessa tai palvelussa. Liian lyhyitä ja epämääräisiä arviointeja ei ehkä julkaista.
 • Arvioi kohdetta suhteessa muihin vastaaviin yrityksiin, sovelluksiin tai palveluihin.

Huomautus: Pinpoint- ja kauppapaikkatiimit käyvät läpi kaikki arvioinnit ja poistavat ne, jotka näyttävät vilpillisiltä tai sellaisilta kuin ne olisi luonut joku kyseisen yrityksen palveluksessa oleva henkilö. Oman yrityksen kehumista tai toisten yritysten parjaamista ei sallita.

Vältä näitä
 • Nopeasti vanheneva tieto.
 • Muiden arviointien tai arvostelijoiden kommentointi.
 • Liian lyhyet tai yleisluontoiset kommentit, jotka ovat epämääräisiä ja mitäänsanomattomia.
 • Sopimaton kielenkäyttö.
 • Valheelliset tai harhaanjohtavat väitteet.
 • Nimet, puhelinnumerot ja osoitteet, jotka voidaan liittää tiettyyn henkilöön.
 • HTML-tunnisteet tai URL-osoitteet.

Huomautus: Arvioinnin pitää perustua faktoihin eli siihen, mitä on tapahtunut, mitä on toimitettu sekä millainen palvelutaso ja tuotteen laatu on ollut. Nimittelyä, kiroilua, perusteettomia yleistyksiä tai halventavaa kieltä sisältävät arvioinnit poistetaan.

Vastaukset arviointeihin
Yritykset voivat vastata tekemiisi arviointeihin Pinpointissa ja Microsoftin tuotekohtaisissa sivustoissa. Jos arviointisi on negatiivinen, yritys voi vastata puolustamalla työtään tai kertomalla tilanteesta eri sanoin. Saat tiedon, jos näin tapahtuu.
Tähtiarviointien vaikutus hakutuloksiin
Arvioinnin yhteydessä sinua pyydetään luokittelemaan yritys, sovellus tai palvelu viiden tähden luokitusjärjestelmällä. Järjestelmän perusteella kullekin yritykselle, sovellukselle ja asiantuntijapalvelulle määritetään keskiarvo, joka huomioidaan sivustossa tehtyjen hakujen tulosten järjestyksessä.
Sovelluksen ja palvelun luokitusperusteet
 • Hinta: Oliko hinnoittelu kilpailukykyinen? Saitko arvoa sijoituksellesi?
 • Toimitusaika: Toimitettiinko sovellus tai palvelu ajallaan?
 • Tarpeiden täyttyminen: Vastaavatko käyttöönotetut sovellukset tai palvelut yrityksesi tarpeita?
 • Suorituskyky: Vastaako sovellusten tai palvelujen suorituskyky odotuksiasi?
 • Yhteensopivuus: Onko sovellukset tai palvelut helppo integroida nykyisiin tai uusin teknologioihin ja/tai tehostavatko sovellukset tai palvelut niiden toimintaa?
 • Yrityksen luokitusperusteet
 • Hinta: Oliko hinnoittelu kilpailukykyinen? Saitko arvoa sijoituksellesi?
 • Reagointikyky: Vastasiko yritys nopeasti kysymyksiin ja pyyntöihin?
 • Asiakaspalvelu: Oliko yrityksen toiminta ammattimaista ja avuliasta?
 • Tuotteen laatu: Oliko sovellus tai palvelu laadukas?
 • Asiantuntemus: Ymmärsikö yritys tarpeesi ja oliko heillä aiempaa kokemusta vastaavien ongelmien ratkaisemisesta?
 • Arvioinnista ilmoittaminen

  Jos näet loukkaavan arvioinnin, ilmoita siitä Pinpoint- ja kauppapaikkatiimeille napsauttamalla Ilmoita arviointi -linkkiä. Tarkistamme kommenttisi ja ryhdymme tarvittaviin toimiin.

  Microsoft Pinpointiin ja Pinpointin tukemiin tuotekohtaisiin sivustoihin lähetetyt arvioinnit ja luokitukset ovat lähettäjiensä henkilökohtaisia mielipiteitä eivätkä edusta Microsoftin mielipiteitä. Microsoft pidättää oikeuden milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan hylätä tai poistaa arviointeja, luokituksia tai muita materiaaleja. Tämä koskee myös tilanteita, joissa se uskoo, että näitä ohjeita tai Käyttöehtoja ei ole noudatettu.