Avanade - Finland

Avanade - Finland

(0 arviointia - Arvioi tämä yritys)

Helsinki, FIN | Näytä kartta ja osoite


Avanade - Finland

Asiakkuudenhallinta, Customer Relationship Management (CRM)

(0 arviointia - Arvioi tämä sovellus tai palvelu)
 • Palvelutyyppi:

  Konsultointi, asiantuntijapalvelut
 • Liiketoimintatarve:

  Asiakaspalvelu, CRM
 • Yhteensopivuus::

  Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Toimiala:

  Yleiset - koskee kaikkia

Asiakkuudenhallinnan järjestelmän arvo on tiedon ajantasaisuudessa, kattavuudessa ja sen analysoinnissa. Sosiaalisen median palvelujen yleistyminen sekä jatkuvasti kasvava tietotulva pakottaa keräämään ajantasaista tietoa pieninä sirpaleina useista eri lähteistä. Lisäksi asiakkuudenhallintaratkaisun käyttöönotto voi edellyttää useiden erilaisten järjestelmien yhdistämistä.

Avanaden osaamisen ytimenä on kaiken Microsoftin tarjoaman teknologian osaaminen. Alustat elävät ja kehittyvät, joten asiantuntemus vaatii saumatonta yhteistyötä teknologiatoimittajan kanssa. Avanade on tarjonnut asiakkuudenhallintaa aiemmin omasta pilvestään, ja nyt mukana on myös Microsoftin pilviratkaisu. Myös hybridiratkaisut, jotka yhdistävät saumattomasti asiakkaan olemassa olevat liiketoimintajärjestelmät ja pilviratkaisut, ovat asiakkuudenhallinnan nykypäivää.

Avanaden asiakkuudenhallinnan palvelutarjonnan keskeisenä kulmakivenä on toimialakohtaiset ratkaisut, erityisesti rahoitusalalle, contact center –yhteyskeskuksiin sekä vähittäiskaupan tarpeisiin. Toimialaratkaisujen avulla voidaan nopeuttaa hankkeiden käynnistämistä ja madaltaa riskejä käynnistysvaiheessa. Jotta ratkaisut palvelisivat liiketoiminnan tarpeita mahdollisimman hyvin, hankkeissa teknologiaan ja toimialaratkaisuihin yhdistetään myös syvällinen ja laaja prosessi- ja liiketoimintaosaaminen. Toimialaratkaisujen lisäksi modulaariset toimialariippumattomat laajennuksemme ovat luonnollinen osa tarjontaamme.

Asiakkuudenhallinnan järjestelmistä saatava jalostettu tieto auttaa yritystä kasvattamaan myyntiä, tehostamaan markkinointia, parantamaan palvelua, sekä tehostamaan asiakasuskollisuutta.

Avanaden globaali verkosto tarjoaa skaala- ja kustannushyötyjä myös asiakkuudenhallintaan. Jos käyttäjäjoukko on suuri tai käyttäjät ovat useissa toimipisteissä sekä useissa maissa, projektit voivat olla haastavia. Avanaden asiantuntijoilla on laajaa kokemusta ratkaisujen toteuttamisesta eri puolille maailmaa eri toimialoille.

Asiakkuudenhallinta, Customer Relationship Management (CRM) ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.