Avanade - Finland

Avanade - Finland

(0 arviointia - Arvioi tämä yritys)

Helsinki, FIN | Näytä kartta ja osoite


Avanade - Finland

Teknologiainfrastruktuurin palvelut, Technology Infrastucture

(0 arviointia - Arvioi tämä sovellus tai palvelu)

Liiketoiminnan tehostaminen ja kehittäminen vaatii usein teknologiaratkaisujen päivittämistä ja laajempaa integrointia muihin taustajärjestelmiin. Kustannusten vähentäminen on yleensä helpointa ja ajankohtaista päivitysten ja järjestelmäuudistusten yhteydessä. Avanaden teknologiainfrastruktuurin palvelut perustuvat vahvoihin näkemyksiin tehokkaamman työnteon, sujuvamman liiketoiminnan ja matalampien kustannusten hyödyistä.

Avanade etsii tehokkuutta, kustannussäästöjä ja parempia työtapoja erilaisilla tavoilla ja tasoilla. Laajemmissa ratkaisuissa hyötyjä etsitään laajemmilla liiketoiminnan analyyseillä. Suppeammissa projekteissa tarkastellaan esimerkiksi ennakkoluulottomasti yrityksen olemassa olevan teknologian hyödyntämistä, virtualisointiratkaisuja tai pilvipalveluja. Avanaden asiantuntemus auttaa vertailemaan erilaisia ratkaisuja mielekkäin kriteerein.

Avanaden asiantuntijat etsivät ratkaisuja yrityksen kulurakenteen optimointiin, työnteon kehittämiseen tai muuhun liiketoiminnan tavoitteen saavuttamiseen. Tietyn tavoitteen saavuttamiseen tähtäävä teknologiaratkaisu voidaan toteuttaa yrityksen olemassa olevalla teknologialla, hankkia täysin uusia palveluja tai viedä yrityksen tietohallintoa tarpeen mukaan pilveen.

Avanaden laaja kokemus auttaa pienentämään teknologiapäivitysten aiheuttamia häiriöitä ja muutoksia. Avanadella on pitkä kokemus laajoista kansainvälisistä projekteista sekä niiden onnistuneesta toteuttamisesta. Projektit toteutetaan yhtiön omalla projektimallilla, joka perustuu yleisiin prosessi-, ja projektimalleihin.

Teknologiainfrastruktuurin palvelut, Technology Infrastucture ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.