Sulava Oy

Sulava Oy

5 tähteä (4 asiakkaan arvioima)

Helsinki, Southern Finland, FIN | Näytä kartta ja osoite


Sulava Oy

CRM 2011 Online esikartoitus ja käyttöönotto

(0 arviointia - Arvioi tämä sovellus tai palvelu)

CRM:n käyttöönoton ei tarvitse olla kuukausien projekti. Sulava tarjoaa Microsoft Dynamics CRM 2011 Onlinen käyttöönotton muutamassa viikossa. Tässä ajassa järjestelmä saadaan mukautettua, tiedot tuotua vanhasta järjestelmästä ja käyttäjille annettua perusopastus CRM:n käyttöön ja ylläpitoon.

Aluksi tehtävän tarvekartoituksen tarkoituksena on selvittää nykytilanne: myyntiprosessit, mitä haasteita CRM-sovelluksella halutaan ratkaista, mitkä toiminnot rajataan CRM:n ulkopuolelle ja miten toimintojen käyttöönotto priorisoidaan. Lisäksi selvitetään eri käyttäjäryhmät ja niiden roolit sekä vastuut.

Kartoituksen pohjana toimivat CRM 2011 Onlinen tarjoamat valmistoiminnallisuudet. Asiakas perehdytetään Dynamics CRM:n toimintafilosofiaan ja määritellään mukautustarpeet käyttöliittymään ja toiminnallisuuksiin. Samalla myös selvitetään tarpeet mahdollisten laajennusten käyttöön, kuten vaikkapa integraatio Microsoft Outlookiin.

Lopputuloksena asiakkaalle toimitetaan yhteenveto, jonka avulla Asiakas saa kuvauksen ympäristön mahdollisuuksista ja soveltuvuudesta Asiakkaan tarpeisiin.

Keskeisten tarpeiden tarkempi määrittely toteutetaan päivän mittaisena työpajana, johon osallistuu Sulavalta työpajan vetäjä ja määrittelyn laatija.
Tämän jälkeen ympäristö mukautetaan vastaamaan asiakkaan tarpeita sekä opastetaan ja koulutetaan asiakkaan pääkäyttäjät ylläpitämään ympäristön rakennetta ja syöttämään tietoja.

Kevyimmillään CRM 2011 Online saadaan Asiakkaan tuotantokäyttöön muutamassa viikossa, toimittajan työmäärän ollessa alle kymmenen (10) henkilötyöpäivää. Käyttöönoton lisäksi Asiakas saa erinomaiset valmiudet palvelun ylläpitoon sekä omatoimiseen jatkokehitykseen.

Käyttöönoton lisäksi Sulava tarjoaa myös käyttökoulutusta, jossa käydään läpi Dynamics CRM -ohjelmiston peruskäyttö ja -käsitteet. Koulutus antaa uusille käyttäjille valmiudet aloittaa CRM:n tehokas käyttö välittömästi.

Ohjelmarunko koostuu seuraavista aiheista:

• Dynamics CRM tausta, peruskäsitteet ja terminologia pähkinänkuoressa
• Tavallisimmat käyttötilanteet (esim. prospektista asiakkaaksi)
• Perustoiminnot ja navigointi (asiakkaat, kontaktit, myyntiprojektit)
• Aktiviteettien hyödyntäminen (puhelut, tapaamiset, tehtävät)
• Sähköpostin käyttö (myös Outlook-liittymä)
• Muut kokonaisuudet (palvelupyynnöt, liidit)
• Raportointi
• Tietojen tuonti ja vienti

• Työnkulut (workflow, ylläpitäjät)
• Käyttäjät, roolit ja käyttäjäoikeudet (ylläpitäjät)
• Käyttöliittymän mukauttaminen (ylläpitäjät)

CRM 2011 Online esikartoitus ja käyttöönotto ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.