Yrityksen logoa ei ole toimitettu.

Eatech

(0 arviointia - Arvioi tämä yritys)

Tampere, FIN | Näytä kartta ja osoite


Yrityksen logoa ei ole toimitettu.

Liikkuvan työn ratkaisut

(0 arviointia - Arvioi tämä sovellus tai palvelu)

Liikkuvan työn mobiili-/tablettiratkaisu on toimiston ulkopuolella liikkuvaa työtä tekevän henkilön työkalu, joka helpottaa ja automatisoi työssä tarvittavien tietojen käsittelyä. Ei enää ylimääräistä asioiden kahteen kertaan kirjaamista - kaikki tarvittava tietojen käsittely on mahdollista tehdä kentällä asiakkaan luona.

Liikkuvan työn ratkaisulla saat lisäarvoa olemassa olevien järjestelmien käyttöön: Liikkuvan työn ratkaisu integroituu olemassa oleviin toimistojärjestelmiin kuten asiakkuudenhallinta, toiminnanohjaus, varastonhallinta, työajanseuranta, jne., jolloin ajantasainen tieto on kentällä koko ajan saatavilla – ja vastaavasti kentällä tehdyt päivitykset ja muutokset näkyvät heti toimistolla.

Liikkuvan työn ratkaisu huomioi toimialan ja työn erityistarpeet sekä tarvittaessa myös käyttöolosuhteet (ulkokäyttö). Karttapohjaa voi hyödyntää tietojen haussa (käynnit, asiakkaat) ja käyntien suunnittelussa. Lisäksi kaikki toiminnallisuudet ovat tarvittaessa käytettävissä myös ilman verkkoyhteyttä (offline) – päivitys taustajärjestelmien kanssa tapahtuu, kun verkkoyhteys on taas käytettävissä.

Liikkuvaa työtä tehdään esimerkiksi myynnissä, huollossa sekä erilaisissa valvonta- ja tarkastustehtävissä.

Esimerkiksi myynnin näkökulmasta:

• kaikki asiakastapaamisen kannalta oleellinen asiakastieto aina saatavilla paikasta riippumatta (siinä hetkessä, kun työtä tehdään)
• myyntitietojen hallinta (muutokset asiakastiedoissa, yhteyshenkilöissä, ...)
• käyntien/tapaamisten hallinta
• tuotteet, tuote-esittelyt, hinnat, asiakkaan tilaushistoria, tuotteiden varastotilanne
• tarjoukset, tilaukset, sopimukset
• tehokas tilausprosessi - tiedot päivittyvät taustajärjestelmään ja asiakas saa tilausvahvistuksen heti
• dokumenttien allekirjoitukset (esimerkiksi sopimus) voidaan ottaa tabletin näytölle
• mahdollista myös myyjän työajan seuranta/tuntikirjaus ja matkalaskut

    Liikkuvan työn ratkaisut ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

    Lähetä arviointi

    Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.