Sovelto

Sovelto

(0 arviointia - Arvioi tämä yritys)

HELSINKI, Southern Finland, FIN | Näytä kartta ja osoite


Sovelto

2. Toiminnallinen asiakirjamalliratkaisu

(0 arviointia - Arvioi tämä sovellus tai palvelu)

Toiminnallinen asiakirjamalliratkaisu auttaa organisaation toimintaa arkityössä. Ratkaisun avulla käyttäjien osaamistarve vähenee ja yritysilme saadaan näkymään yhdenmukaisena Microsoft Officella luotavissa tiedostoissa.
- Viestinnän näkökulma: Henkilöstön tuottamat asiakirjat, esitykset ja taulukot saadaan tukemaan organisaation visuaalista ilmettä
- Henkilöstön näkökulma: Työtehtävissä tarvittavien asiakirjojen ja esitysten tuottaminen helpottuu ja nopeutuu. Toiminnallinen asiakirjamalliratkaisu on myös osaamistarvetta vähentävä ratkaisu.
- Organisaation toimintojen näkökulma: Ratkaisun avulla esim. tietoturvaluokituksen tai metatietojen käyttäminen voidaan yhtenäistää ja jalkauttaa.
- Ylläpidon näkökulma: Erillisten mallitiedostojen määrää voidaan vähentää osoitteistoratkaisulla, jolloin ylläpito helpottuu.

Toiminnallinen asiakirjamalliratkaisu on Office-ohjelmiin lisättävä, oman organisaation näkökulmaa korostava lisätoiminnallisuus. Ratkaisu koostuu perusosasta ja sitä täydentävistä valinnaisista moduuleista, jolloin kokonaisuus kohdistuu juuri organisaation täsmätarpeeseen. Tämän pienen välineen avulla päästään sellaisiin tavoitteisiin, joita ohjeistuksen kautta on työlästä saavuttaa.

2. Toiminnallinen asiakirjamalliratkaisu ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.