Yrityksen logoa ei ole toimitettu.

eCraft Oy Ab

5 tähteä (2 asiakkaan arvioima)

Espoo, FIN | Näytä kartta ja osoite

Näytä puhelinnumero
Puhelin: 020 - 759 8600
Faksi: 020 - 759 8605

Yrityksen logoa ei ole toimitettu.

Liiketoimintalähtöinen IT-kehityssuunnitelma - Aligning Business & IT

(0 arviointia - Arvioi tämä sovellus tai palvelu)

Yrityksenne on elännyt rajua kasvun aikaa. Teillä saattaa olla useita yritysostoja takana. Olette muuttaneet liiketoimintanne strategiaa. Nämä ovat kaikki erittäin hyviä syitä siihen, miksi IT ei ole pysynyt vauhdissa mukana.

Jos tunnistat itsesi näistä kuvauksista kannattaa pysähtyä hetkeksi. Tekemällä tarpeiden ja järjestelmien kartoituksen pääset alkuun. Tämän jälkeen asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen. Miten tämä tehdään ja mitä pitäisi ottaa huomioon?

Mielikuva siitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, ei ole väärä. Päinvastoin, kaiken pitääkin vaikuttaa kaikkeen, koska kokonaisuuden osat integroituvat toisiinsa samalla tavalla kuin liiketoimintaprosessitkin kytkeytyvät toisiinsa. Investointipäätösten tulisi pohjautua kunnolliseen kokonaissuunnitelmaan, missä tietotekniikan kehitykselle on määritelty tavoitetila ja pienemmät askeleet tavoitetilan saavuttamiseksi.

Me toimitamme päätöksenteon tueksi ulkopuolisen asiantuntijan arvio siitä, mitä tulisi tehdä ja missä järjestyksessä asiat kannattaisi tehdä. Liiketoiminnan visioista ja strategisista tavoitteista, liiketoimintaprosessien ja tietovirtojen sekä sovellusten ja infrastruktuurin kautta tuodaan esiin suosituksemme tietotekniikkaan liittyvistä kehityskohteista seuraavalle 5 vuodelle.

Suuresta määrästä vaatimuksia nousee lopuksi rajallinen määrä ”teemoja” tai kehityskohteita. Näitä kuvataan projektin lopussa tarkemmin, arvioidaan kehityskohteiden prioriteetteja ja niiden välisiä suhteita, ratkaisumalleja ja muodostetaan niiden pohjalta lopullinen kehityssuunnitelma.

Liiketoimintalähtöinen IT-kehityssuunnitelma - Aligning Business & IT ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.