Aureolis Oy

Budjetointi, suunnittelu, ennustaminen

kehittänyt: Aureolis Oy

Budjetointi on yksi keskeisiä yrityksen johtamisen välineitä. Budjetointi ei ole vain budjettien suunnittelua ja seuraamista. Se on myös henkilöstön motivoimista ja sitouttamista keskeisiin tavoitteisiin. Aureoliksen toimittamien järjestelmien ja prosessikehityksen avulla voi hajauttaa budjetoinnin yrityksen kustannuspaikkavastaaville sekä saada heiltä ajantasaista tietoa liiketoimintojen kehittymisestä budjetointikaudella. Hyvän järjestelmän avulla voi seurata työnkulkua sekä luoda erilaisia rooleja kuten; tiedon syöttäjä, analyytikko, hyväksyjä jne. että luoda automaattisia muistutuksia hyödyntäen sähköpostia ja kalenteria.

Budjetointi, suunnittelu, ennustaminen ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.