Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Tuki ja dokumentaatio

Innofactor Oyj

Business Intelligence ja tiedonhakuratkaisut: Business Intelligence ja raportointi

kehittänyt: Innofactor Oyj

Innofactorin liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmien tavoitteena on tuoda tehokkaasti eri tilanteissa tarvittavat tiedot ja analyysit päätöksiä varten niitä tarvitsevien ihmisten käyttöön. Modernissa organisaatiossa tämä tarkoittaa tiedon tuomista kaikille organisaation tasoille ja myös sidosryhmille mahdollisimman oikea-aikaisesti ja havainnollisessa muodossa. Tämä on mahdollista Microsoftin kehittämillä monipuolisilla, kattavilla ja samalla edullisilla teknologioilla, joissa hyödynnetään koko organisaation käytettävissä olevaa tietoteknistä infrastruktuuria. Microsoftin määrittelemät standardit mahdollistavat työvälineiden valinnan eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan.

Tehokkaan liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän ytimenä on aina tietovarasto, johon tiedot tuodaan eri tietolähteistä mahdollisimman automaattisesti. Hyvä tietovarasto toimii bisneksen määrittelemillä käsitteillä, jotka eivät ole riippuvaisia yksittäisten tietojärjestelmien teknisistä yksityiskohdista. Näin ratkaisu saadaan hyvin ajankestäväksi ja joustavasti laajennettavaksi tulevaisuuden tarpeita varten.

Erittäin monien raportointijärjestelmien haasteena on saada talteen myös kaikki sellainen tieto, jota ei ole olemassa missään varsinaisissa tietojärjestelmissä. Tämä voi johtua siitä, että tiedot on alunperin hoidettu pelkästään Excel-tiedoistoina, tai raportointiin kaivataan tietoa, jota ei olemassa missään. Ongelma on sitä suurempi, mitä enemmän raportointiin kaivattavaa tietoa on hajallaan eri paikoissa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi olemme luoneet modernin, tehokkaan ja edullisen ratkaisun tällaisen hajallaan olevan tiedon keruuseen.

Microsoft-yhteistyön avulla pystymme toteuttamaan tehokkaasti ja edullisesti laajimmatkin liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisut, joissa on mukana myös uudet operatiiviset järjestelmät, uusimmat internet-teknologiat sekä kaikki asiakkaan toivomat tekniset komponentit.

Business Intelligence ja tiedonhakuratkaisut: Business Intelligence ja raportointi ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.