Mepco Oy

Mepco Talous - Taloudenohjaus ja raportointi hallintaan Dynamics AX:n ja Mepcon valmiiden komponenttien avulla.

kehittänyt: Mepco Oy


Mepco Talous - moderni ratkaisu taloudenohjaukseen ja raportointiin

Mepco Talous on toimialariippumaton, valmiiksi tuotteistettu ratkaisu taloudenohjaukseen, ulkoiseen ja sisäiseen
laskentaan sekä raportointiin. Järjestelmä soveltuu myös konsernien moniyritysympäristöön. Ratkaisun alustana on
Microsoft Dynamics AX, jota olemme täydentäneet lukuisilla
omilla lisäarvokomponenteillamme.
Ratkaisu täyttää kaikki nykyaikaisen taloushallinnon vaatimukset.

Komponenttimme täydentävät talouden perustoimintoja muun muassa sähköisellä laskutuksella, automaattisilla vyörytyksillä
sekä sähköisillä ALV- ja veroilmoituksilla.Mepco Talous komponentit:

Dimensioperiytyvyys
DimensiohierarkiaVyörytys-komponentti

SEPA-maksuliikenne -komponentit

Sähköinen laskutus -komponentti


Suoraveloitus-komponentti
Ilmoittamispalvelu -komponentti


Sähköinen laskujenkierrätys -liittymä

Sähköiset ALV-ilmoitukset

Sähköiset veroilmoitukset


Valuuttakurssi-liittymä

Perintä-liittymä

Mepco HRM – Dynamics AX -integraatiot

Integraatio takaa läpinäkyvyyden

Ratkaisussa on tarjolla valmiita liittymiä muun muassa ostolaskujen sähköisen kierrätyksen, perinnän ja palkanlaskennan järjestelmiin. Lisäksi ratkaisu voidaan integroida
monin tavoin muihin tuttuihin Microsoft-ohjelmistoihin.
Integroimme taloushallinnon tarvittaessa myös eri toimittajien toiminnanohjausjärjestelmiin – siten varmistamme tiedon eheyden, läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden.

 
Talouden reaaliaikaista seurantaa

Sisäinen laskennan toteutamme nykyaikaisilla Business Intelligence (BI) -välineillä. Liiketoimintatieto pilkotaan auto¬maattisesti dimensioihin, jotka helpottavat toiminnan
analysointia ja johtopäätösten tekoa. Raportointivälineet ja roolikohtaiset mittaristot toteutamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan esimerkiksi Microsoft Excel-, Microsoft SQL Server Reporting Services- tai Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) -ohjelmistojen
avulla.
Havainnolliset seurantavälineet, tuloskortit ja mittaristot tukevat ennustamista, johtamista ja päätöksentekoa. Rakennamme työpöydän ja tuotamme tiedon. Sinä keskityt liiketoimintaan.

 
Kohti asiakkaan tavoitteita

Ratkaisun valmiit toiminnot sovitetaan joustavasti jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Käyttöönoton lähtökohtana ovat aina liiketoiminnan ja talouden tarpeet ja tavoitteet.
Suoraviivaisessa projektimallissamme yksilöllin

Mepco Talous - Taloudenohjaus ja raportointi hallintaan Dynamics AX:n ja Mepcon valmiiden komponenttien avulla. ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.