Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Aiheeseen liittyvät sovellukset ja palvelut

Mavisystems Oy

Microsoft Dynamics NAV -ratkaisu tukkukauppaan

kehittänyt: Mavisystems Oy

Tukkukaupan asiakaspalvelun tehtävänä on taata laadukkaiden tuotteiden markkinoille vienti oikea-aikaisesti sekä varmistaa, että asiakkaita palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Myynti tarvitsee tuekseen järjestelmän, joka mahdollistaa tarkkojen myyntitietojen, viimeisimpien tuote- ja palveluhintojen sekä ajantasaisten asiakastietojen jatkuvan saannin. Yksi yhteinen koko organisaation käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa alustan jaetuille toiminnoille, jonka ansioista organisaation kaikki eri osastot pysyvät ajan tasalla asiakkaiden tarpeista ja niihin liittyvistä materiaalivirroista.

Mavisystems Oy:n tarjoama Microsoft Dynamics NAV on joustava ja helppokäyttöinen tukkukaupan kokonaisjärjestelmä, joka toimii yhtenäisenä tietolähteenä yrityksen eri toiminnoille. Järjestelmä hallitsee ajantasaisen ja saumattoman tiedonkulun aina tiedon syntymästä sen historiaan saakka. Tiedot on aina tarvittaessa jalostettavissa monipuolisiksi raporteiksi toiminnan jatkuvan seurannan sekä kehittämisen tarpeisiin.

Microsoft Dynamics NAV:in tuomia hyötyjä tukkukaupan toimintaan:

-Tieto myytävien tuotteiden määrästä ja arvosta reaaliaikaisesti, mikä edesauttaa hankintojen tehokasta optimointia
-Integroitu ERP-järjestelmä mahdollistaa varaston kiertonopeuden tehokkaan seurannan
-Varastoon sidotun pääoman pieneneminen
-Antaa ajantasaista tietoa myynnille ja mahdollistaa tavaroiden nopean toimituksen
-Automatisoitu raportointi ja sen myötä tuki liiketoiminnan suunnittelulle
-Ostotoimintojen tehostuminen

Mavisystems Oy:n tarjoaa tukkukaupan yrityksille kokonaisvaltaisia palveluita, joihin kuuluvat:

- liiketoimintakonsultointi
- järjestelmämäärittely
- ohjelmistojen sovittaminen yrityksesi liiketoimintaan
- sovelluskoulutus ja käyttöönottotuki
- neuvonta
- ylläpito ja kehitystyöt

Microsoft Dynamics NAV -ratkaisu tukkukauppaan ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.

Versio

1.0

Julkaisupäivämäärä

10.8.2012