Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Aiheeseen liittyvät sovellukset ja palvelut

Mavisystems Oy

Microsoft Dynamics NAV-ratkaisut taloushallintoon

kehittänyt: Mavisystems Oy

Osaava talousjohto on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen menestykselle. Talousosasto laatii ja toteuttaa budjetteja ja suunnitelmia, jotka helpottavat yritystä tavoitteidensa saavuttamisessa.

Tietojen tarkkuus, oikea-aikaisuus ja riittävä tietosuoja ovat taloushallinnon keskeisiä periaatteita. Hallitakseen näitä haasteita talouspäälliköt tarvitsevat taloushallinnon ratkaisun, jonka tehtävänä on eliminoida inhimillisiä virheitä, automatisoida ja nopeuttaa prosesseja, tukea säännösten mukaista toimintaa sekä parantaa analysointia ja ennustamista.

Microsoft Dynamics NAV on suunniteltu selkeyttämään ja yksinkertaistamaan liiketoimintaprosesseja koko organisaatiossa. Parempi liiketoimintaprosessien hallinta ja tietojen läpinäkyvyys johtavat taas yritystä kannattavaan ja tuloksekkaaseen kasvuun. Microsoft yYnamics NAV auttaa yrityksiä selkeyttämään taloushallintoon liittyviä käytäntöjä ja lisää samalla taloudellista läpinäkyvyyttä.

Päätöksentekoprosessit nopeutuvat ja tehostuvat, kun saatavilla on ajantasaista tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta ja käytössä olevista resursseista.

Microsoft Dynamics NAV-ratkaisut taloushallintoon ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.

Versio

1.0

Julkaisupäivämäärä

13.8.2012