Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Aiheeseen liittyvät sovellukset ja palvelut

Mavisystems Oy

Replication Management for Microsoft Dynamics NAV (Replikoinnin hallinta)

kehittänyt: Mavisystems Oy

Replication Management for Microsoft Dynamics NAV (Replikoinnin hallinta)

Liiketoimintaprosessien sujuvuuteen vaikuttaa merkittävästi eri puolilla organisaatiota työskentelevien henkilöiden pääsy ajan tasalla olevaan yhtenäiseen tietoon. Tämä vaatii usein tiedon keräämistä erikseen ja sen julkaisemista erillisen keskitetyn tietokannan kautta.

Replication Management -hallintaratkaisu on Microsoft Dynamics NAV – pohjalle rakentuva To-Increasen kehittämä Connectivity Studion laajennus, joka tarjoaa tehokkaan keinon eri tietokannoissa ja useissa eri paikoissa sijaitsevan tiedon yhtenäistämiseen.


Ratkaisu, joka yhdistää tiedon usean eri toimipisteen ja etäkäyttäjien välillä

Replication Management – ratkaisu mahdollistaa Microsoft Dynamics NAV – toiminnanohjausjärjestelmässä sijaitsevan tiedon vaihtamisen toisten tietokantojen kanssa. Ratkaisun avulla tuotteisiin, asiakashintoihin, toimittajahintoihin tai sopimuksiin liittyvää tietoa voidaan välittää tehokkaasti. Replication Management – ratkaisu yhdistää useamman yrityksen tai toimipisteen väliset Microsoft Dynamics NAV –toteutukset sekä etäkäyttäjät. Ratkaisun ansiosta tietoa voidaan säilyttää yhdessä keskitetyssä hallintopisteessä, josta tieto voidaan synkronoida organisaation muiden, joko samaan tai ulkopuoliseen tietokantaan liittyvien, hallintopisteiden kanssa.

Ratkaisu yksinkertaistaa monimutkaisen tiedonhallintaprosessin ja varmistaa, että tieto on ajantasaista ja yhtenevää koko organisaatiossa.


Replication Management for Microsoft Dynamics NAV –ratkaisun tuomat hyödyt:

-Mahdollistaa tiedon jakamisen helposti organisaation eri yritysten tai eri toimipisteiden välillä

-Edistää selkeitä hallintasopimuksia keskitetyn tai hajautetun tiedon käyttämiselle.

-Vältyt turhalta tiedon uudelleensyöttämiseltä eri paikoissa sijaitseviin tietokantoihin.

-Madaltunut riski tehottomalle tiedon käsittelylle ja tiedon ristiriitaisuuksille.

-Ratkaisun toteutus ja ylläpito sujuvat helposti osana Microsoft Dynamics NAV –ratkaisua

-Replication Management – ratkaisu on yhteensopiva kaikkien Microsoft Dynamics NAV –versioiden kanssa.

Replication Management for Microsoft Dynamics NAV (Replikoinnin hallinta) ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.