Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Tuki ja dokumentaatio

Innofactor Oyj

Sähköinen asiointi ja nettikaupan ratkaisut: Verkkokauppa

kehittänyt: Innofactor Oyj

Verkkokaupparatkaisu tarjoaa nykyaikaisen ja tietoturvallisen verkkokaupan vaativankin asiakkaan tarpeeseen. Kaikkia toimintoja voidaan käyttää kustannustehokkaasti yhden käyttäjähallinnan ja käyttöliittymän kautta.

Ratkaisu mahdollistaa myytäville tuotteille monitasoisen hallinnan. Tuotteille voidaan antaa erilaisia variaatioita ja ne voidaan ryhmitellä haluttuihin paketteihin. Tuotteille ja niiden variaatioille annetaan hinnat. Tuotteisiin voidaan liittää kuvia, esitteitä ja muuta materiaalia. Lisäksi tuotekorttiin voidaan tallentaa muuta määrämuotoista tietoa. Ratkaisu sisältää kattavan asiakasrekisterin, jonka avulla voi hallita niin asiakasorganisaatioita ja heidän yhteyshenkilöitään kuin yksityisasiakkaitakin. Asiakkaat rekisteröityvät ja päivittävät omia tietojaan Internetissä. Asiakkaiden tietokorteista näkee automaattisesti kaikki asiakkaan ostot ja lähetetyt viestit. Asiakaskohtaisesti voidaan määrittää myös erikoishintoja.

Ratkaisun julkaisujärjestelmä soveltuu verkkokaupan julkaisemiseen ja hallintaan. Kauppapaikan sisällön ylläpito on niin yksinkertaista, että se voidaan hajauttaa usealle henkilölle organisaatiossa. WWW-sivujen lisäksi ohjelmistolla voidaan hallita kuvia, multimediaelementtejä sekä mitä tahansa muita tiedostoja, esimerkiksi tuote-esitteitä. Ratkaisun tuotteet voidaan maksaa joko suoraan verkkokauppaan liitettävällä verkkomaksulla tai kirjautumisen kautta annettavalla luottokortin numerolla, joka tallennetaan salattuna järjestelmään. Hinnat määräytyvät tuotehallinnan hintojen, kampanjoiden ja asiakaskohtaisten hintatietojen avulla. Ratkaisussa on mahdollista laskuttaa asiakasta myös jälkikäteen: luoda laskurivit ja tehdä laskut, tulostaa ne tai lähettää iPostilla. Myyntiä voi seurata ohjelmiston myyntireskontran kautta tai liittää sen ulkoiseen taloushallinnon järjestelmään.

Ratkaisussa pidetään kirjaa asiakkaan tilauksista sekä suoritetuista toimituksista. Tämä mahdollistaa varmistaa, että kaikki asiakkaat saavat ajallaan tilaamansa tarvikkeet. Toimitusten hallinta voidaan hajauttaa useille työntekijöille. Ratkaisuun rakennettu monikanavaviestintä mahdollistaa tehokkaan viestinnän sekä yksittäistapauksissa että ryhmäpostituksissa. Asiakkaista voidaan koota haluttuja viestintäryhmiä ja suunnata asiakkaille myyntikampanjoita. Kaikki viestit tallentuvat osaksi asiakkaiden tietoja.

Verkkokaupan ulkoasu ja toiminta voidaan mukauttaa täysin asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

Sähköinen asiointi ja nettikaupan ratkaisut: Verkkokauppa ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.