Aureolis Oy

Suorituskyvyn hallinta / Performance Management

kehittänyt: Aureolis Oy

Aureoliksen tuottamilla suorituskyvyn hallintaratkaisuilla (Business Performance Management, BPM) pystytään kuvaamaan yrityksen suorituskyvyn optimointiin ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen suunniteltuja prosesseja. BPM auttaa käyttämään yrityksen taloudellisia ja toiminnallisia sekä henkilöstöresursseja optimaalisesti hyvän suunnittelun ja ennustamisen avulla. BPM mittaa, valvoo ja ennakoi yrityksen tehokkuutta sekä laadullisten että määrällisten mittareiden avulla. Mikä tärkeintä, BPM antaa yhden yhtenäisen kuvan yrityksen liiketoimintaprosesseista.

Suorituskyvyn hallinta / Performance Management ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.