Aureolis Oy

Aureoliksen toimittamien tietovarastoratkaisuiden avulla yritys pystyy tuottamaan oikeaa ja ajantasaista liiketoiminnan kehittämiseen ja päätöksenteon tueksi. Yrityksillä on liiketoimintatietoa monissa eri operatiivisissa järjestelmissä kuten ERP- ja CRM-järjestelmissä sekä järjestelmäkohtaisesti mitä erilaisimmissa muodoissa. Aureoliksen tietovarastoratkaisuilla pyritään hajanaisen ja epäyhtenäisen tiedon yhtenäistämiseen ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen eri liiketoiminnoissa. Keskitetyn tietovaraston ja oikein suunnitellun tietoarkkitehtuurin avulla eri lähdejärjestelmistä saadaan liiketoiminnan johtamiseen tarvittavat raportit, analyysit ja ennusteet oikeaan aikaan oikeille käyttäjille.

Tietovarastointi ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.