Ei vielä arvioitu
0 tähteä

Hinnoittelu

Ostotuote

Tuki ja dokumentaatio

Innofactor Oyj

Toimialakohtaiset ratkaisut: Järjestöratkaisu

kehittänyt: Innofactor Oyj
 • Sovellustyyppi

  On-premises-sovellukset
 • Liiketoimintatarve

  Liiketoimintasovellusten kehittäminen
 • Yhteensopivuus:

  Microsoft .NET Framework
 • Toimiala

  Asiantuntijapalvelut, Media ja viihde, Yleishyödyllinen

Järjestöratkaisu on usean ohjelmiston muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka kattaa järjestöjen keskeisimpien työmuotojen erityistarpeet. Ohjelmistot soveltuvat sekä pienille yhdistyksille että valtakunnallisille liitoille, ja niiden avulla järjestöt voivat hyödyntää monipuolisesti tuottamaansa tietoa ja tarjota palveluja jäsenilleen sekä omille jäsenjärjestöilleen. Ohjelmistot tukevat ja tehostavat järjestöjen jäsenhallintaa ja viestintää. Monipuoliset käyttöoikeustasot takaavat tiedon turvallisen käsittelyn ja jakamisen.

JÄSEN- JA SIDOSRYHMÄREKISTERI
Jäsenrekisteritoiminnon avulla voidaan hoitaa tehostaa niin pienen yhdistyksen kuin suuren, valtakunnallisen kattojärjestönkin jäsenhallintaa. Selainpohjainen järjestelmä mahdollistaa sekä jäsenrekisterin hajautetun ylläpidon että tehokkaan yhdistysdokumenttien jakelun joustavien viestintäominaisuuksien lisäksi.

TOIMINNANOHJAUS JA RYHMÄTYÖ
Järjestöjen perustoiminnanohjaukseen ja ryhmätyöhön sovelletaan Innofactorin perusratkaisuja, jotka on muokattu järjestötyöhön soveltuviksi. Ratkaisut sisältävät myynninhallinnan, tuotehallinnan ja myyntilaskutuksen, projektin- ja toimituksenhallinnan, dokumentinhallinnan ja arkistoinnin, ajan- ja resurssienhallinnan sekä sähköiset kalenterit, ryhmätyö, työnkulun prosessit ja asianhallinnan, henkilöstönhallinnan, työnsuunnittelun ja -kirjauksen, osto-, kulu- ja matka-laskujen kierrätyksen, kulunvalvonnan ja vierailijahallinnan, sekä hakutoiminnot, business intelligencen ja perusraportoinnin.

DOKUMENTTIEN-, ASIAN- JA ARKISTONHALLINTA
Tarjoamme ratkaisuja mm. asianhallintaan, dokumenttien hallintaan, laadunhallintaan, arkistointiin, sopimushallintaan sekä asiakkuudenhallintaan. Toimitamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja järjestöjen tarpeiden mukaan. Valmisohjelmistojamme (Dynasty, Quality First, GEDYS IntraWare 7 CRM) on kehitetty ja kehitetään yhteistyössä kymmenien asiakkaiden kanssa. Tarvittaessa asiakaskohtaistamme valmisohjelmistojamme ja integroimme niitä asiakkaiden muihin tietojärjestelmiin.

AMMATTIYHDISTYSTEN PALKKALASKURI
Ammattiyhdistyksille kehitetty palkkalaskuriohjelmisto tukee palkan oikeellisuuden arviointia niin työntekijän kuin työnantajankin kannalta. Lisäksi sen avulla voidaan tutkia yksittäisten tekjiöiden vaikutusta palkan kehittymiseen. Palkkakehityksen estimointi perustuu tilastolliseen malliin, joka rakennetaan palkkatutkimusaineiston perusteella.

Toimialakohtaiset ratkaisut: Järjestöratkaisu ei ole saanut arviointeja asiakkailta.

Lähetä arviointi

Tässä lähetetyt ja ilmaistut näkemykset ja mielipiteet eivät ole Microsoftin näkemyksiä.