Még nincs értékelve.
0 csillag

Árképzés

Vásárláshoz

Kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások

MultiSoft

e-számla bővítmény

partner: MultiSoft

Az elektronikus számlakibocsátás lényege, hogy a számla papírra nyomtatás helyett elektronikus úton kerül kibocsátásra és továbbításra, egyszersmind a befogadó és a kiállító is elektronikus formában tárolja. Az ÁFA-tv. alapján számla elektronikus úton is kibocsátható, a papíralapú és az elektronikus számlák egyenértékűek.

Természetesen az elektronikus úton kibocsátott számlának ugyanazon adattartalommal kell rendelkeznie, mint a papíron kibocsátottnak. Formai megkötöttség nincs, de az APEH vizsgálatához az általa előírt XML-formátumot biztosítani kell.

Az elektronikus számlázás nincs sem hatósági engedélyhez kötve, sem a számla befogadójával kötött előzetes megállapodáshoz, a számlakibocsátó adózó maga választja meg (akár számlánként), hogy papíralapon vagy elektronikus úton bocsát-e ki számlát.

A kibocsátónak gondoskodnia kell a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlenségéről, valamint az eredetiség hitelességéről. Ezt kétféleképpen lehet megtenni: az elektronikus aláírásról szóló tv. rendelkezései szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel, vagy az elektronikus adatcsere-rendszerben (EDI) elektronikus adatként létrehozva és továbbítva. Az EDI rendszer alkalmazásának feltétele, hogy a számla kibocsájtó és befogadó előzetesen és írásban megállapodjon az EDI alkalmazásáról és használatáról.Az elektronikus számla tárolása, archiválása a számla befogadó részéről is felkészülést igényel. Az elektronikus formában kiállított számlákat, számviteli bizonylatokat elektronikus formában kell megőrizni.

e-számla bővítmény még nem kapott értékelést egyetlen vevőtől sem.

Értékelés küldése

A beküldött és itt megjelenített nézetek és vélemények nem tükrözik a Microsoft álláspontját.