Skriv en program- eller tjenesteoppføring

Når du har skrevet firmaoversikten, er du klar til å skrive oppføringer for programmene og/eller tjenestene.

 

1. Gi navn til programmet eller den profesjonelle tjenesten

Bruk et kort navn. Bruk enkelt, dagligdags språk. Oppgitt informasjon må være gjeldende.

Krav:

 • Må være på minst ett ord og høyst ti ord. Ikke overskrid 70 tegn for de fleste språk, heller ikke for engelsk. For språk som russisk, tysk, finsk og noen andre, som vanligvis har ord med flere tegn, må ikke teksten bestå av mer enn 100 tegn. Bruk færre ord hvis du er i tvil.
 • Kan ikke være det samme som et eksisterende Microsoft-produkt.
 • Hvis tjenesten selger et Microsoft-produkt, må ordene "salg" eller "forhandler" være inkludert i tjenestenavnet. Eksempel: Microsoft Dynamics-forhandler.
 • Bruk stor forbokstav i hvert ord. Hvis tilbudsnavnet imidlertid er varemerket, skriver du navnet nøyaktig slik varemerket er.
 • Hvis du oppretter flere bransjeoppføringer, eller bruke spesifikke oppføringer for et program eller en tjeneste, behandler du hver oppføring som et unikt tilbud. Navnet på hvert tilbud må klart angi den tiltenkte bruken eller bransjen.

 

2. Skrive oppføringen for programmer eller profesjonelle tjenester.

Klare og tydelige svar på spørsmålene i angitt rekkefølge nedenfor gir en velskrevet oppføring.

 • Erklær hva programmet eller tjenesten gjør, og/eller hvilket kundeproblem det/den tar hånd om.
 • Erklær hvilke Microsoft-teknologier som programmet eller tjenesten forbedrer, eller som programmet eller tjenesten er basert på.
 • Fremheve fordelene ved programmet eller tjenesten i en punktliste.

Krav:

 • Må være på minst 20 ord og høyst 250 ord. Ikke overskrid 1800 tegn for de fleste språk, heller ikke for engelsk. For språk som russisk, tysk, finsk og noen andre, som vanligvis har ord med flere tegn, må ikke teksten bestå av mer enn 2500 tegn. Bruk færre ord hvis du er i tvil.
 • Må oppgi hva programmet eller tjenesten går ut på, hva det/den gjør, og 3–5 kundefordeler.
 • Bør ikke inkludere sitater, URL-er eller kontaktinformasjon som firmaets fysiske adresse, e-postadresse eller telefonnummer.
 • Hvis du oppretter flere bransjeoppføringer, eller bruke spesifikke oppføringer for et program eller en tjeneste, behandler du hver oppføring som et unikt tilbud. Beskrivelsen av hvert tilbud må være differensiert og målrettet ved å bruke nøkkelord som er spesifikke for den tiltenkte bruken eller bransjen.

Fremgangsmåte for skriving

Klare og tydelige svar på spørsmålene i angitt rekkefølge nedenfor gir en velskrevet oppføring.

 • Erklær hva programmet eller tjenesten gjør, og/eller hvilket kundeproblem det/den tar hånd om.
 • Erklær hvilke Microsoft-teknologier som programmet eller tjenesten forbedrer, eller som programmet eller tjenesten er basert på.
 • Fremheve fordelene ved programmet eller tjenesten i en punktliste.


Krav:

 • Må være på minst 20 ord og høyst 250 ord. Ikke overskrid 1800 tegn for de fleste språk, heller ikke for engelsk. For språk som russisk, tysk, finsk og noen andre, som vanligvis har ord med flere tegn, må ikke teksten bestå av mer enn 2500 tegn. Bruk færre ord hvis du er i tvil.
 • Må oppgi hva programmet eller tjenesten går ut på, hva det/den gjør, og 3–5 kundefordeler.
 • Bør ikke inkludere sitater, URL-er eller kontaktinformasjon som firmaets fysiske adresse, e-postadresse eller telefonnummer.
 • Hvis du oppretter flere bransjeoppføringer, eller bruke spesifikke oppføringer for et program eller en tjeneste, behandler du hver oppføring som et unikt tilbud. Beskrivelsen av hvert tilbud må være differensiert og målrettet ved å bruke nøkkelord som er spesifikke for den tiltenkte bruken eller bransjen.
.