Retningslinjer for profiler på Microsoft Pinpoint og markedsplasser

Veiledning og krav for å hjelpe deg med å få en oppføring

En profil som forteller kundene nøyaktig hva din ekspertise er og hvordan dine programmer og profesjonelle tjenester ivaretar deres spesifikke behov, kan vekke interessen hos potensielle kunder på dramatisk vis.

Følg retningslinjene nedenfor for å opprette en sterk firmaoversikt og oppføringer for programmer og profesjonelle tjenester – og for å følge kravene til innholdets kvalitet, format og oppføring i andre land.

Før du begynner: Sørg for at tilbudene overholder Pinpoints definerte kriterier for programmer og profesjonelle tjenester og at firmaet har en URL for et offentlig tilgjengelig webområde.

Opprette og revidere profilen

Tre trinn for å skrive firmaoversikten

Bruk følgende spørsmål i den gitte sekvensen til å opprette firmaoversikten. Oppgitt informasjon må være gjeldende. Tips: Kundene ønsker å høre hva du kan gjøre for å hjelpe forretningene med å vokse. De ønsker å vite nøyaktig hva du kan levere – ikke dine visjoner og mål.

 1. Oppgi firmaets ekspertise.
  [Eksempel: ABC Enterprises tilbyr firmaer innenfor helse, medisin …]
 2. Formidle fordelene ved det du tilbyr eller hvilke problemer du kan hjelpe kundene med.
  [Eksempel: Vi hjelper dine ansatte med å utvikle praktisk kompetanse som de kan ta i bruk øyeblikkelig, for å forbedre produktiviteten og redusere kostnadene i firmaet.]
 3. Lag en liste over de profesjonelle tjenestene og programmene du vil tilby. Bruke punkter i listen.
 4. Krav:

  • Må minst være på 20 ord og høyst 250 ord. For de fleste språk, også engelsk, må den ikke bestå av mer enn 1800 tegn. For språk som russisk, tysk, finsk og noen andre, som vanligvis har ord med flere tegn, må ikke teksten bestå av mer enn 2500 tegn. Bruk færre ord hvis du er i tvil.
  • Beskriver dine eller firmaets kvalifikasjoner og ekspertise.
  • Må bruke ditt juridiske firmanavn.
  • Bør ikke inkludere sitater, URL-er eller kontaktinformasjon som firmaets fysiske adresse, e-postadresse eller telefonnummer.
  • Må ikke henvise til et annet Microsoft-partnerfirma ved navn, med mindre det er et datterselskap eller på en eller annen måte er tilknyttet firmaet ditt, eller du har en gjeldende avtale med dette partnerfirmaet om å være i partnerskap og/eller fremheve hverandre for å utveksle arbeidsmuligheter.

   Hvis du ikke har arbeidsavtaler med andre Microsoft-partnere, kan henvisning til andre partnerfirmaer i profilen din forårsake uklare søkeresultater for firmaet og skape forvirring for kunder som ser etter partnere med spesifikke ekspertiseområder. Hvis du skal nevne arbeid for eller med et annet partnerfirma tidligere, må du få firmaets tillatelse til å gjøre dette.

Viktig merknad: Firmanavnet du fører opp på Pinpoint må være det juridiske firmanavnet som er registrert og lisensiert til å drive virksomhet i området ditt. Firmanavnet ditt kan ikke innbefatte Microsoft-produkter.

 

To trinn for å skrive en oppføring for programmer eller profesjonelle tjenester

Når du har skrevet firmaoversikten, er du klar til å skrive oppføringer for programmene og/eller tjenestene.

 1. Gi navn til programmet eller den profesjonelle tjenesten.
  Bruk et kort navn. Bruk enkelt, dagligdags språk. Oppgitt informasjon må være gjeldende.

  Krav:
  • Må være på minst ett ord og høyst ti ord. Ikke overskrid 70 tegn for de fleste språk, heller ikke for engelsk. For språk som russisk, tysk, finsk og noen andre, som vanligvis har ord med flere tegn, må ikke teksten bestå av mer enn 100 tegn. Bruk færre ord hvis du er i tvil.
  • Kan ikke være det samme som et eksisterende Microsoft-produkt.
  • Hvis tjenesten selger et Microsoft-produkt, må ordene "salg" eller "forhandler" være inkludert i tjenestenavnet. Eksempel: Microsoft Dynamics-forhandler.
  • Bruk stor forbokstav i hvert ord. Hvis tilbudsnavnet imidlertid er varemerket, skriver du navnet nøyaktig slik varemerket er.
  • Hvis du oppretter flere bransjeoppføringer, eller bruke spesifikke oppføringer for et program eller en tjeneste, behandler du hver oppføring som et unikt tilbud. Navnet på hvert tilbud må klart angi den tiltenkte bruken eller bransjen.

   

 2. Skriv oppføringen for programmer eller profesjonelle tjenester.
  Klare og tydelige svar på spørsmålene i angitt rekkefølge nedenfor gir en velskrevet oppføring.
  • Erklær hva programmet eller tjenesten gjør, og/eller hvilket kundeproblem det/den tar hånd om.
  • Erklær hvilke Microsoft-teknologier som programmet eller tjenesten forbedrer, eller som programmet eller tjenesten er basert på
  • Fremheve fordelene ved programmet eller tjenesten i en punktliste.

  Krav:

  • Må være på minst 20 ord og høyst 250 ord. Ikke overskrid 1800 tegn for de fleste språk, heller ikke for engelsk. For språk som russisk, tysk, finsk og noen andre, som vanligvis har ord med flere tegn, må ikke teksten bestå av mer enn 2500 tegn. Bruk færre ord hvis du er i tvil.
  • Må oppgi hva programmet eller tjenesten går ut på, hva det/den gjør, og 3–5 kundefordeler.
  • Bør ikke inkludere sitater, URL-er eller kontaktinformasjon som firmaets fysiske adresse, e-postadresse eller telefonnummer.
  • Hvis du oppretter flere bransjeoppføringer, eller bruke spesifikke oppføringer for et program eller en tjeneste, behandler du hver oppføring som et unikt tilbud. Beskrivelsen av hvert tilbud må være differensiert og målrettet ved å bruke nøkkelord som er spesifikke for den tiltenkte bruken eller bransjen.

Merknad for valg av kategorier: Når du oppretter en oppføring for programmet eller tjenesten, kan du velge opp til tre kategorier for Relevante forretningsbehov, opp til tre gjeldende bransjer og opp til fem Microsoft-produkter som fungerer sammen med tilbudet. Jo mer spesifikk du kan være i kategorivalgene og i beskrivelsen av verdien og fordelene med programmet eller den profesjonelle tjeneste, desto bedre sjanser har du for å engasjere kunden. Generelle oppføringer med mange tilknytninger gir lavere søkerangering.

Krav til kvalitet og formatering

Når du har opprettet eller revidert profilen og sendt den til godkjenning, blir den gjennomgått av medlemmer av Pinpoint-teamet og de relevante, produktspesifikke markedsplassteamene. Profilens kvalitet vurderes innen følgende emner:

Kvalitet og tone i innholdet

 • Bruk første person, for eksempel: "Vi har ekspertise innen …", "Våre tjenester hjelper deg …"
 • Firmaoversikten fokuserer på kunnskapen og ekspertisen firmaet tilbyr.
 • Oppføringene for programmer og tjenester fokuserer på hva tilbudene gjør, og hvilke fordeler kundene kan forvente seg fra dem.
 • Følg retningslinjene under Opprette og revidere profilen ovenfor, der du finner nøyaktig hvilken informasjon du bør ta med.

Formatering og grammatikk

 • Ingen stavefeil, feil bruk av store/små bokstaver, tegnsettingsfeil eller grammatikkfeil.
 • Ikke ta med varemerkesymboler for Microsoft-produkter.
 • Ikke bruk fet skrift, kursiv eller understreking.
 • Ingen formatering med rik tekst. Bruk bare formatering med ren tekst.

Grafikkfiler

Når du legger til firmalogoen din og skjermbilder av av programmet eller tjenesten, kobler du til filer i GIF- eller JPEG-format i følgende størrelser:

 • Firmalogofil: Pikseldimensjon 100 (b) x 100 (h)
 • Skjermbilde av produkt eller tjeneste: Pikseldimensjon 640 (b) x 480 (h)
Krav til land/språk

Firmaoversikten og oppføringene for programmer eller tjenester må være skrevet på språket som snakkes i din region. Det er for eksempel bare programmer og profesjonelle tjenester som tilbys i USA og er beskrevet på engelsk, som blir lagt ut på Pinpoint-markedsplassen for USA.

Når du sender inn profilen din til en ny markedsplass, må webområdet du kobler til, være på samme språk som markedsplassen. Hvis selskapet ditt for eksempel befinner seg i Norge, og du vil legge til profilen din på den tyske markedsplassen, må du koble til en tysk versjon av webområdet ditt. Lær mer om oppføringer på et annet språk eller i et annet land.

Du er ferdig! Hva nå?

Det tar vanligvis inntil fem virkedager før registreringsinformasjonen i Microsoft Patner-nettverket (MPN) er overført til Pinpoint-instrumentpanelet. Når informasjonen er overført til Pinpoint-instrumentpanelet, kan du logge deg på Pinpoint-instrumentpanelet for å sjekke statusen til firmaoversikten og gjøre endringer. Det kan ta inntil 10 virkedager før endringer vises på Pinpoint-området. Lær mer om publiseringstid for profil.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sender inn og optimaliserer profilen, kan du gå til siden Optimaliser profilen din eller lese Vanlige spørsmål fra partnere.

Har du fremdeles spørsmål? Kontakt MPN-støtteteamet.

 

Gå tilbake til senteret for Pinpoint-partner.