Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Gratis
4Subsea

4RifBatch

fra 4Subsea

Et program for batch generering av input filer til FEM analyse programmet Riflex (Riser System Analysis Program. Programmet leser input filer på Riflex format (*.inp) og genererer et sett av tilsvarende filer basert på valgte batching parameterere der valgte parametere blir endret. Disse filene kan enten kjøres lokalt med Riflex eller sette igang distribuert kjøring med Condor. Ved kjøring av Condor inneholder programmet status visning, slik at det er lett å følge progresjonen og enkelt og finne feilende load caser.

Programmet er Click-Once deployable, og blir installert på den lokale maskinen. For å kjøre analyser må brukeren ha Riflex lisens, men selve genereringen av input filene kan gjøres uten en slik lisens.

Programmet er byttet opp av tre hoved-områder, fordelt i hver sin toppnivå fane:
- Generering av batch fra ett sett av input filer
- Kjøring av en batch direkte i Riflex
- Kjøring av batch indirekte via Condor.
Vedlagt ligger skjermbilder av de tre modusene

4RifBatch er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

Skjermbilde 1 av 3 Skjermbilde 2 av 3 Skjermbilde 3 av 3
Skjermbilde 1 av 3 Skjermbilde 2 av 3 Skjermbilde 3 av 3