AIMS Innovation

AIMS for BizTalk

fra AIMS Innovation

AIMS er en ny overvåkningsløsning for Microsoft BizTalk Server. AIMS varsler proaktivt om situasjoner i BizTalk, som kan medføre nedetid. På denne måten får du mulighet til å løse problemene før de blir kritiske. Underveis får du verdifull hjelp av et topologisk kart, som til enhver tid gir deg oversikt over integrasjonsmiljøet ditt.

Basert på realtidsovervåking, kartlegger AIMS normalmønstre av trafikksituasjonen i din BizTalk-installasjon. Fra servernivå ned til enkelte porter og orkestreringer. Disse normalmønstrene tar hensyn til sykluser i din meldingstrafikk, enten de gjentar seg daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. Sammen med flere andre proprietære algoritmer, gir dette robust og proaktiv overvåkning.

Som nevnt skaper AIMS automatisk et topografisk kart over din BizTalk. Det gir deg mulighet til å navigere og utforske løsningen din i realtid. Kartet viser oppdatert status for installasjonen sett under ett, men også for de enkelte komponentene. På denne måten kan du enkelt lokalisere feil og forstå følgene ut fra samspillet i ditt miljø.

AIMS krever ingen konfigurasjon og er selvlærende. Så vel topografiske kart som normalmønstre blir generert automatisk. Løsningen leveres enten som skytjenester fra Microsoft Azure eller som en lokal installasjon. Skytjenestene er tilgjengelig på minutter, forutsatt at Azure Connect og AIMS for BizTalk Agent er installert.

AIMS for BizTalk er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

Versjon

1.2

Utgivelsesdato

02.01.2013
Skjermbilde 1 av 2 Skjermbilde 2 av 2
Skjermbilde 1 av 2 Skjermbilde 2 av 2