Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Til salgs

Kundestøtte og dokumentasjon

Relaterte programmer og tjenester

Software Innovation
 • Programtype

  Lokalt program
 • Forretningsbehov

  Behandling av forretningsprosesser
 • Fungerer med

  Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007, SQL Server 2012 Enterprise Edition, Windows Server 2012
 • Bransje

  Finanstjenester, Generelt - gjelder alle, Profesjonelle tjenester

Business 360° er en unik standardløsning for sak- og dokumenthåndtering som legger til rette for optimal kunnskapsforvaltning, samhandling, effektiv digital informasjonshåndtering, og god serviceytelse. Business 360° er bygget på Microsoft SharePoint og Office og består av moduler for dokumenthåndtering, samhandling, relasjonshåndtering, styring og kontroll, papirløs saksbehandling/møteadministrasjon og arkiv.

Business 360° er en fremtidsrettet og moderne løsning som gir en god brukeropplevelse og som skaper god virksomhetskontroll, effektivisering av dokumentprosesser, bedre arbeidsflyt og kunnskapsdeling.

Business 360° sikrer en felles virksomhetshukommelse og oppfyller lovpålagte krav til dokumentasjon og informasjonsforvaltning. Business 360° er også et viktig hjelpemiddel for å sikre god dokumenthåndtering og informasjonsforvaltning i prosjekter og andre samarbeidsgrupper.

I tillegg til å være et verktøy for arkivering og gjenfinning av dokumenter, understøtter Business 360° implementering av dokumentorienterte prosesser, blant annet håndtering av kundekorrespondanse, tilbudsutarbeidelse, behandling av kontrakter eller revidering og publisering av styrende dokumenter. Business 360° er også en applikasjon som sikrer gode prosesser for effektiv saksbehandling og kundeservice.

Business 360° gir ansatte og ledelse full oversikt og kontroll over saker, dokumenter og informasjon knyttet til eksterne kontakter, og skaper enkel, papirløs møteadministrasjon og saksbehandling. Business 360° er en velprøvd arkivløsning basert på arkivstandarder som NOARK5, MOREQ og ISO15489, og som kan benyttes som ”arkivkjerne” for andre fagapplikasjoner eller SharePoint ”rom".

Business 360° er tett integrert mot Office og Outlook, noe som forenkler produksjon, deling, lagring og gjenfinning av dokumenter, for eksempel korrespondanse og e-post, kontrakter, styringsdokumenter, saksdokumenter, prosjektrapporter eller tilbud. E-post og dokumenter kan automatisk tilknyttes kontakter, prosjekter, saker eller andre relevante objekter, og revisjons- og versjonshåndtering er innebygget. Microsoft integrasjon lar brukerne av Business 360° jobbe i kjente flater med tilleggsfunksjonalitet, noe som gjør kunnskapsforvaltning enkel og strømlinjeformet.
Business 360° er en standardløsning med forutsigbarhet både i kostnad og leveransetid. Løsningen er skalerbar og modulbasert og gjør at man kan tenkte stort, men starte smått Foruten Business 360° Standard er det utviklet sp

Business 360° er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.