Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Til salgs

Kundestøtte og dokumentasjon

Ingen firmalogo er angitt.

Enable kvalitetssystem

fra Enable AS

Enable leverer elektroniske kvalitetssystem basert på Microsoft SharePoint.

Løsningen kan bestå av en eller flere av modulene nevnt nedenfor:
- Kvalitetshåndbok med versjonskontroll og innholdsgodkjenning
- Avviksmeldinger og forbedringsforslag med tiltak
- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) med tiltak
- Oppgavekalender for oppgaver som skal utføres jevnlig
- Sjekklister som fylles ut på web og lagres for senere dokumentasjon ​

Enable kvalitetssystem er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.