Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Til salgs

Kundestøtte og dokumentasjon

Ingen firmalogo er angitt.

Escali Financials – Financial System – Treasury System – Portfolio System – A system to manage debt, lending, investments in securities and derivatives and foreign exchange.

fra Escali Financial Systems AS

Escali Financials er et finanssystem som automatiserer de fleste rutiner og beregninger, samtidig som det kan knyttes opp mot virksomhetens øvrige datasystemer. Escali Financials er både et porteføljesystem, treasury system og internbanksystem.

Systemet håndterer de aller fleste finansielle instrumenter som brukes i dag, både på plasserings-, låne- og sikringssiden. Escali Financials er modulbasert, hvilket gjør at du kun betaler for den funksjonalitet du trenger.

På plasseringssiden takles investeringer både i aksjer, fond, KS-andeler, rentebærende papirer og i derivater som opsjoner, futures/forwards og tegningsretter. Systemet håndterer også shorthandel 100%.

På lånesiden håndteres både banklån, intercompany lån, syndikatlån, obligasjons- og sertifikatlån og utlån. Systemet takler både annuitets-, serie- og bullettlån, samt variable strukturer. I tillegg er nesten et titalls renteberegningsmetoder tilgjengelig. Det er ingen problem om renten er flytende eller fast, eller har renteregulering på et gitt tidspunkt.

Rentestyring ved bruk av SWAP'er, FRA's, Caps, Collars og Floors kan enkelt administreres i systemet, enten disse benyttes i en låne- eller plasseringssammenheng.

Dersom du benytter deg av valutainstrumenter, som valutaopsjoner og -terminer, håndterer løsningen dette.

Alle transaksjoner registreres i ett skjermbilde, uavhengig av hvilke type instrument det er snakk om. Du slipper dermed å gå inn og ut av ulike moduler eller systemer for å få dem registrert. Alle modulene er tilgjengelig via samme meny.

Systemet er laget for å effektivisere og automatisere all finansforvaltning. Alle finansbilagene føres direkte inn i Escali Financials og konteres automatisk. Regnskapstransaksjonene overføres deretter til ditt regnskapssystem, slik at du slipper dobbeltregistrering. Det er også mulig å importere transaksjoner.

De aller fleste aktuelle beregninger gjennomføres automatisk i Escali Financials. Dette innebærer at både kursgevinster- og tap, kurtasje, påløpte renter, agio/disagio, periodiske renter, durasjon, kjøp og salg av renter, pris og amortisert kost blir beregnet.

Kurser kan enkelt importeres til systemet fra eksterne datakilder, som f.eks. Reuters og Online Trader.

Mange av Norges største bedrifter og mest profesjonelle aktører innenfor investeringer og finansiering benytter seg av Escali Financials. Totalt forvaltes over 125 milliarder NOK gjennom Escali Financials.

Escali Financials leveres med et enkelt og brukervennlig windows grensesnitt, som er enkelt å lære og bruke. Både rapporter og skjermbilder er godt visualiserte, gjennom utstrakt bruk av både grafikk og farger.

Systemet er integrert med Microsoft Office. Du kan f.eks. ved et enkelt museklikk få overført rapporter til Word eller Excel. Rapportene kan sendes som vedlegg til e-post, og kan lagres på HTML-format.

Escali Financials kan kjøres enten som enbruker eller flerbruker i nettverk, og leveres på SQL Server 2005.

Escali Financials – Financial System – Treasury System – Portfolio System – A system to manage debt, lending, investments in securities and derivatives and foreign exchange. er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.