Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Til salgs

Kundestøtte og dokumentasjon

Relaterte programmer og tjenester

Ibistic Technologies AS

Ibistic Invoice System

fra Ibistic Technologies AS

Med Ibistic Invoice System får du adgang til en av markedets mest sofistikerte løsninger for elektronisk fakturabehandling. Driften av systemet overlates til Ibistic. På den måten oppnås straks besparelser, i det du bl.a. unngår å binde ressurser til å styre drift, support og utvikling av løsningen - herunder også scanning, tolkning og arkivering av pdf- og papirfakturaer.
Ibistic Invoice System gir deg større sikkerhet, bedre tilgjengelighet, bedre overblikk og ikke minst kontroll gjennom hele fakturahåndteringsprosessen. Dette bidrar til en mer ukomplisert hverdag for såvel de ansatte i regnskapsavdelingen som for medarbeidere ute i organisasjonen. Løsningen integreres med deres økonomisystem og du unngår dermed å skulle opprette og registrere data i flere systemer.

...I en geografisk spredt organisasjon som vår, med innkjøp på tvers av landegrenser, er det en reell risiko for feil. Med Ibistic Invoice System har vi fått en løsning som minimerer denne risikoen."
Karsten Svendsen - Nordisk Wavin A/S

Ibistic Invoice System kan, om ønsket, tilpasses deres spesifikke behov (Enterprise-versjon) og leveres bl.a. med funksjonalitet som:

Fullt konfigurerbar arbeidsflyt tilpasset dine spesifikke behov (Enterprise-versjon)
Beløbsgrenser for fakturagodkjennelse
Automatiske purringer ved manglende godkjennelse
Mulighet for å definere fraværsassistenter, sikrer at fakturaer behandles også når brukere er bortreist eller fraværende
Mulighet for å splitte fakturaer i flere linjer og sende disse til behandling hos hver sin bruker parallelt
Mulighet for splitting og kontering av fakturaer basert på forhåndsdefinerte konteringsmaler (Enterprise-versjon)
Automatisk kontering basert på leverandør
Automatisk distribusjon av fakturaer basert på referanse og leverandør
Full logging av alle aktiviteter i løsningen
Arkivløsning med full historikk og mulighet for opplastning av ytterligere dokumenter/bilag
Direkte oppslag i arkiv direkte fra ERP-system (avhengig av ERP-system)
Mulighet for utarbeidelse av kundetilpassede rapporter (Enterprise-versjon)
Mulighet for å avstemme fakturaer med innkjøpsordre fra innkjøps-/logistikksystem (Enterprise-versjon)
Konteringsreglene fra ERP-systemet gjenskapes i Ibistic Invoice System

Adgang og tilgjengelighet
Ibistic Invoice System er tilgjengelig fra enhver datamaskin eller enhet med internettforbindelse via et brukervennlig grensesnitt 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Ibistic Invoice System er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.