Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Til salgs

Kundestøtte og dokumentasjon

Miclis

Laboratoriedatasystem for sykehuslaboratorier, med utgangspunkt i de spesielle og kompliserte behov som kjennetegner mikrobiologi. Egner seg for bakteriologi, serologi og virologi, og kan tilpasses andre spesialiteter. Systemet tar seg av prosessen fra en lege sender inn en prøve og bestiller analyser til analyseresultatene er sendt rekvirenten på avtalt format. For å få en enkel og effektiv prosess er systemet integrert mot rekvirentenes systemer med KITH XML, HL7 og EDIFACT. Videre er systemet integrert med aktuelle analyseinstrumenter som tilbyr slike programmeringsgrensesnitt. Papirrekvisisjoner kan scannes inn og knyttes til prøvenummer. MLx gir også fakturagrunnlag på spesifiserte format og sender meldinger til Folkehelseinstituttet på meldepliktige funn.

MLx er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

Versjon

5.5

Utgivelsesdato

01.07.2010