Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Til salgs

Kundestøtte og dokumentasjon

Albatross IT Consultants AS

Albatross Project er en kraftig prosjektmodul for gitte bransjer. Denne vil da i tillegg til Dynamics CRMs gode støtte rundt salg, markedsføring og service, gi funksjonalitet også for prosjektgjennomføring. Modulen kan også utelukkende benyttes for prosjektgjennomføring og leverandøroppfølging om ønskelig.

Albatross Project xRM gir deg følgende gevinster:
◦ Høy grad av samhandling: Ved å gi deg oversikt over all kommunikasjon og dokumentasjon med kunde og leverandør (aktiviteter, møter, e-post, kontrakter, forespørsler etc.)

◦ Lønnsomhetsoversikt: Gjennom at prosjektmodulen til enhver tid gir oversikt over budsjetterte kostnader, målt opp mot faktiske kostnader i forbindelse med innkjøp fra underleverandører, og faktiske medgåtte timer (kostnad- og inntektsoppfølging)

◦ Likviditetsoversikt på prosjektet gjennom å se faktiske utgifter opp mot fakturerte tjenester og materiell.

◦ Avvikshåndtering(Variation Orders)

◦ Kontroll på dokumentflyt i prosjektet – dokumentstyring med SharePoint (maler, versjonshåndtering, eierkontroll etc).

◦ Sanntids Dashboards for grafisk fremstilling av prosjektets «tilstand» (utvalg av dynamiske rapporter i sanntid)

◦ Bredt spekter av rapporter (cash flow management, profit summary, innkjøpsfremdrift mm)

◦ Én arbeidsflate som støtter hele arbeidsprosessen, fra salg, prosjekt til service.

Albatross Project xRM er bygget i MS Dynamics CRM:
◦ Sømløst integrert med Dynamics CRM
◦ Sømløst integrert med SharePoint
◦ Sømløst integrert med Outlook
◦ Sømløst integrert med Office


Albatross Project xRM støtter hele arbeidsprosessen:
◦ Salg/marketing
◦ Prosjektgjennomføring
◦ Service

Albatross Project xRM kan plasseres:
◦ Lokalt (On-premise)
◦ I Skyen (Cloud)

Albatross Project er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

Skjermbilde 1 av 1
Skjermbilde 1 av 1