Ingen firmalogo er angitt.

SmartLearn LMS 9.1

fra Apropos Internett AS

Læringsplattformen SmartLearn

Med SmartLearn® kan man tilrettelegge, gjennomføre og følge opp virksomhetens ulike læringstiltak, enten det dreier seg om ren e-læring eller tradisjonelle læringsformer.

SmartLearn® støtter den internasjonale standarden SCORM som gjør det mulig å kombinere egenutvikling av kurs og kjøp av kurs fra ulike leverandører. For å kvalitetssikre læringen, kan man teste og sertifisere kursdeltagerne samt evaluere læringstiltakene.

I SmartLearn® finner man også et kraftig datavarehus for analyse og rapportering.

Læringsportal
Publisering av portalinnhold, som artikler, bilder og annonser. Kurskatalog med påmelding og pålogging til den valge siten.

Læringsmiljø
Kursrom med e-læringskurs, kunnskapstester, sjekklister og evaluering. Redigering av egen brukerprofil og Mine kurs. Tilgang til læringsressurser, kurskatalog og påmelding.

Kunnskapstest
Administrasjon av kunnskapstester. Tidsbegrensede, randomiserte, personaliserte tester, med støtte for forskjellige vanskelighetsgrader. Testene kan kjøres i øvelses eller eksamensmodus.

Evaluering
Online spørreundersøkelser med oppfølging, rapportering og analyse av svar.

Rapportering og Analyse
Oppfølging av kursdeltakere, deres aktiviteter og resultater. Kraftig datavarehus for analyse og rapportering. Inneholder en lang rekke standardrapporter med mulighet for kundespesifikke tilpasninger etter avtale.

Innholdshåndtering
Lager for interne og eksterne, gjenbrukbare innholdselementer og opplasting av disse. Produksjon av læringsinnhold i innebygget forfatterverktøy. Støtte for SCORM 1.2 og 2004. Sammensetting av innholdselementer til kurs og moduler, og publisering av disse til kursgjennomføringer.

Læringsadministrasjon
Bruker- og kursadministrasjon, med klasseromshåndtering og ventelister. Støtte for varsling på e-post og SMS. Oppsett av kursgjennomføringer, gruppeinnleveringer, påmelding og sjekklister med godkjenningsprosess.

Integrasjon
SmartLearn® er godt tilrettelagt for integrasjon gjennom konfigurering av allerede eksisterende innebygde tjenester (web services).

Support
Det skilles mellom teknisk produktsupport og kundestøtte. Support nåes på e-post, via kundeportalen eller telefon.

SmartLearn LMS 9.1 er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

Versjon

9.2

Utgivelsesdato

01.06.2011