Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Til salgs

Kundestøtte og dokumentasjon

Aksjeservice AS
 • Programtype

  Nettprogram
 • Forretningsbehov

  Regnskap, avgiftsbehandling
 • Fungerer med

  Webløsninger - annet
 • Bransje

  Finanstjenester, Generelt - gjelder alle, Profesjonelle tjenester

Aksjebok
Aksjeservice tilbyr løsning for enklere aksjebokføring med rutiner som integrerer alle aksjonær- og selskapshendelser. Avanserte rutiner er pakket inn i enkle og oversiktlige skjermbilder. Samtidig med at dette kvalitetssikrer bedriftens data, vil brukeren være i forkant av myndighetenes krav til føring og oppbevaring av selskapets aksjebok.

Løsningen håndterer alle oppdateringer og rapportering knyttet til føring av aksjonær- og selskapshendelser, herunder:

* Registrere aksjonærene og deres poster i selskapet, samt historikk på alle eksisterende og tidligere eiere siden løsningen ble tatt i bruk.
* Registrere aksjeoverdragelser
* Kapitalendringer
* Utbytte
* Rapporter
* Overføring til Aksjonærregistret
* Pant / sperre på aksjer
* m.m.


Styredokumenthåndtering
Det kan være en utfordring så vel å dokumentere som å samle og oppbevare styredokumenter på en god og sikker måte. Dette kan nå løses gjennom Aksjeserviceløsningen med kryptert lagring av dokumenter.

Å sende sensitiv informasjon over ukryptert e-mail kan være en sikkerhetsrisiko for bedriften.

Med Aksjeserviceløsningen får styrets medlemmer tilgang til et eget område på løsningen, hvor alle styredokumenter og andre relevante filer kan oppbevares og hentes på en sikker måte.

Ved bytte av styre vil de nye representantene ha full oversikt over alle dokumenter.

Generalforsamling
Denne modulen er utviklet for å forenkle og kvalitetssikre alle aspekter ved arbeidet i og rundt selskapets høyeste myndighet, generalforsamlingen. Det er strenge krav til det formelle rundt gjennomføringen, og verktøyet er en sikring for at disse kravene overholdes.

Løsningen håndterer alle formalia og rapportering knyttet til gjennomføring av generalforsamling, herunder:

* Generere innkalling på bakgrunn av egen saksliste
* Dynamisk påmelding
* Oppmøteregistrering på Generalforsamlingen
* Saksvedtaksregistrering
* Generalforsamlingsprotokoll
* Selskapsroller - styre
* Forenklet rapportering til Brønnøysundregistrene.
* Oppbevaring av signert protokoll

Aksjeservice sikrer korrekt innsending til Brønnøysundregistrene.

Aksjonærkommunikasjon
Det er lagt vekt på enkel og integrert kommunikasjon med Aksjonærene i løsningen, både ved rapportering av de enkelte hendelser til de aktuelle Aksjonærene og ved generell utsending av informasjon fra Selskapet. I e-mail modulen kan bedriften på en enkel måte sende ut e-mail til alle, eller utvalgte aksjonærer.

Aksjeservice er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

Versjon

6

Utgivelsesdato

01.09.2010