Columbus Norway

ColumbusManufacturing - Bransjeløsningen Advanced Discrete Manufacturing for Microsoft Dynamics AX 2012

fra Columbus Norway

Vi kan hjelpe deg med å oppnå:

1. Forbedret operasjonell effektivitet og samarbeid i forsyningskjeden

• Reduser driftskostnadene ved å bytte ut flere ulike systemer med én enkel standardisert plattform
• Strømlinjeforme og forbedre arbeidsprosesser for økt effektivitet ved å redusere beholdningen av råmaterialer, avslutningsperioder og forberedelsestid for produksjon
• Øk produksjonen uten å øke kostnadene
• Reduser vedlikeholdskostnader og frigjør tid som brukes på rutinevedlikehold
• Forbedre samarbeidet mellom forretningsenheter og OTIF-tjenestenivåer (On Time In Full)
• Øk effektiviteten i forsyningskjeden ved å konsolidere operasjoner og lagring
• Øk effektiviteten i forhandlernettverk samt flerspråklige operasjoner og valutaoperasjoner

2. Bedre grunnlag for optimale forretningsavgjørelser gjennom økt innsikt

• Få tilgang til viktig informasjon på tvers av produksjonsoperasjoner og forbedre innsikt og marginer
• Reduser økonomirapporteringstiden gjennom en rekke lett tilgjengelige rapporter
• Optimaliser ytelsen gjennom forretningsinformasjon, datasøk, analyser og KPI-overvåking i sanntid
• Identifiser raskt funksjoner og teknologier til likestilte og bransjeledende organisasjoner for effektiv benchmarking på viktige prestasjonsindikatorer, som punktlighet og fullstendige leveranser, vellykkede innføringer av nye produkter og lønnsomhet

3. Redusere tidsbruk og kostnader for gjennomføring og administrasjon

• Reduser total eierkostnad forbundet med raskere gjennomføring av løsningen med mindre behov for tilpasning fra tredjeparter
• Reduser tidsbruk/kostnad for opplæring av ansatte pga. den lettvinte integreringen med Microsoft-programmer
• Reduser stillinger innen regnskap og administrasjon
• Forbedre kundeservice og -styring uten å øke kostnadene
ColumbusManufacturing - Bransjeløsningen Advanced Discrete Manufacturing for Microsoft Dynamics AX 2012 er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.