TatvaSoft

ERP, CRM, POS, SCM, HRMS Solutions

fra TatvaSoft

TatvaSoft gjør best utnyttelse av sine eiendeler for å møte alle industri behov og kundenes forretningsmessige krav. TatvaSoft har designet og levert løsninger for alle store næringer være det Oil, Gas & bergverksdrift, industri og detaljhandel, helsetjenester BFSI, regjeringen, reiselivs-, hotell, logistikk eller utdanning og læring.

Noen spesialiserte områder er tilpasset ERP, CRM, POS, SCM og HRMS systemutvikling.

Vi kan hjelpe deg med skrivebordet, klient-server og web-baserte applikasjoner utvikling i samsvar med bransjestandarder og krav.

ERP, CRM, POS, SCM, HRMS Solutions er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.