Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Til salgs

Kundestøtte og dokumentasjon

Relaterte programmer og tjenester

Ibistic Technologies AS

Ibistic Expense Management

fra Ibistic Technologies AS

Ibistic Travel and Expense gir kundene muligheten til å modellere alle organisasjonens krav og regler relatert til reiseregninger og utleggsrapporter i en elektronisk arbeidsflyt.

Avansert styring av godkjennelsesflyt, beløpsgrenser og kontoføringsrestriksjoner, samt fullstendig revisjonsspor, sikrer at alle utbetalinger alltid er godkjente av autorisert personale og at ledelsen har full oversikt over store eller kritisk viktige utbetalinger.

Løsningen støtter både reiser på regning, reiser på diett, utleggsrapportering og kjøring.

Kontering kan påføres i hvilket som helst arbeidssteg før overføring til ERP-/lønnssystem for bokføring og utbetaling. Direkte oppslag fra økonomi- og/eller lønnssystem sikrer full oversikt.

Ibistic Travel and Expense inkluderer bl.a. følgende funksjonalitet:

■Full godkjennelsesflyt med muligheter for å begrense rettigheter enten på kontornivå eller for individuelle brukere
■Fullt konfigurerbar arbeidsflyt hvor parameterne settes slik at løsningen møter den individuelle kundens behov
■Støtte for automatisk kontering på grunnlag av bruker eller kostnadstype
■Kvitteringer og annen dokumentasjon kan scannes inn og lastes opp av brukeren selv
■Konfigurerbare kostnads- og betalingstyper
■Daglig oppdatering av valutakurser
■Valutakurser kan overstyres
■Omfattende hjelpefunksjonalitet for å veilede brukerne gjennom registreringen
■Full støtte for diett etter statens satser
■Import av kredittkorttransaksjoner direkte fra kortselskapene
■Import av kjøreboksdata fra GPS-baserte kjørebokssystemer
■Sekretærfunksjonalitet, mulig å delegere registrering av reiseregninger og utleggsrapporter til kolleger
■Full arkivtilgang, inkludert komplett historikk og aktivitetslogg

Adgang og tilgjengelighet

Ibistic Travel and Expense er tilgjengelig fra enhver datamaskin eller enhet med internettforbindelse via et brukervennlig grensesnitt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ingen installasjon er nødvendig for hverken administratorer, godkjennere, revisorer eller andre brukergrupper. Dette gir brukerne mulighet for å få adgang til relevante opplysninger og utføre nødvendige oppgaver, når som helst og uansett hvor de måtte befinne seg. Brukerne får automatisk beskjed via e-post om at de har fått reiseregninger eller utleggsrapporter til behandling. Påminnelser sørger for at alle oppgaver utføres i tide.

Integrasjon

Ibistic Travel and Expense er integreret med Microsoft Dynamics økonomisystemer

Ibistic Expense Management er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.