Norsk Data Senter AS

NDS Intentor Helpdesk

fra Norsk Data Senter AS

- Mangler din virksomhet et sentralt punkt for behandling av ulike typer henvendelser?
- Blir insidenter og beskjeder skrevet på gule lapper?
- Trenger du å samordne rutiner for innkjøp og registrering av kjøpt utstyr?
-Trenger du et sentralt register for inventar og utstyr?
- Trenger du oversikt over serviceavtaler (SLA)?
- Trenger du å gi brukere tilgang til en erfaringsdatabase?
- Lånes det ut utstyr til ansatte i virksomheten?
- Ønsker du at systemet skal være enkelt å implementere og bruke?

Da kan Intentor Helpdesk være et egnet verktøy for dere.
Les funksjonsoversikten her.

Intentor Helpdesk er et helpdesk-system som gjør det mulig å få god systematikk rundt innrapportering og behandling av ulike typer saker og hendelser. Saker kan registreres direkte av brukerne selv eller av operatørene direkte i et funksjonelt og gjennomarbeidet saksbehandlingsverktøy.

Vår løsning gjør deg i stand til å håndtere et økende antall henvendelser uten å tilføre nye ressurser. Brukerne/kundene opplever servicenivået som bedre, da henvendelser og respons går raskere og feedback er bedre.

IDENTIFISER PROBLENENE FØR DE OPPSTÅR.
Ved hjelp av de mange standard-rapportene som er inkludert får både helpdesk og ledelse full oversikt over hvilke problemer som går igjen og hvilke avdelinger/kunder som har flest problemer/hendelser. På bakgrunn av dette kan man jobbe preventivt mot problemområder


FORDELER
- Web-baserte og Windows-baserte skjermbilder - du velger selv
- Registrer saker direkte via e-post
- Finn informasjon raskt og enkelt
- Konfigurer løsningen etter behov
- Ta i bruk prosjektmodul for kontrollert organisering av saker og brukere
-Ta i bruk integrasjon mot Active Directory og single sign-on
- Publiser relevant informasjon til erfaringsdatabasen (FAQ)
- Send statusinformasjon automatisk via SMS
- Kombiner innkjøpsmodul og innebygget inventarregister
- Hold orden på avtaler ved bruk av avtaleregister
- Kjør innebyggede eller lag dine egne rapporter med SQL Server Reporting Services

Intentor Helpdesk er i sin helhet en .Net programvare basert på XML Web Services. Dette gjør at klienter og tjenester kan konfigureres uavhengig av fysisk plassering, hvor det er mest hensiktsmessig.

Kontakt oss for mer informasjon

NDS Intentor Helpdesk er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

Versjon

5.6.3

Utgivelsesdato

23.01.2012
Skjermbilde 1 av 1
Skjermbilde 1 av 1